Zatvorena savjetovanja

22. siječnja 2023.

Nacrt Odluke o izradi V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja središta Virovitice (.pdf)

Obrazac – savjetovanje s javnošću (.docx)


20. prosinca 2023. 

Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinima i uvjetima postavljanja montažnih objekata, privremenih građevina, ugostiteljskih terasa i pokretnih naprava (.docx)

Obrazac – savjetovanje s javnošću (.docx)


20. prosinca 2023.

Nacrt Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Virovitice za 2023. godinu (.docx)

Obrazac – savjetovanje s javnošću (.docx)


18. prosinca 2023.

Izmjene i dopune Proračuna za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu

Opći dio (.xls)

Posebni dio (.xls)

Obrazac – savjetovanje s javnošću (.docx)

Izvješće o provedenom savjetovanju (.pdf)


18. prosinca 2023.

Nacrt Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Virovitice za 2023. godinu (.docx)

Obrazac – savjetovanje s javnošću (.docx)


15. prosinca 2023.

Nacrt Prijedloga Proračuna Grada Virovitice za 2024. godinu (.xlsx)

Obrazac – savjetovanje s javnošću (.docx)

Izvješće o provedenom savjetovanju (.pdf)


15. prosinca 2023. 

Nacrt Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Virovitice za 2024. godinu (.doc)

Obrazac – savjetovanje s javnošću (.docx)

Izvješće o provedenom savjetovanju (.pdf)


25. listopada 2023.

Nacrt Odluke o osnivanju Poduzetničke Mega zone (.docx)

Obrazac – savjetovanje s javnošću (.docx)


21. studenog 2023. 

Nacrt Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području grada Virovitice (.docx)

Obrazac – savjetovanje s javnošću (.docx)


20. studenog 2023. 

Nacrt Pravilnika o kupoprodaji građevinskog zemljišta temeljem  Programa de minimis potpora za nove investicije u poduzetničkim zonama Grada Virovitice za 2024-2026. godinu (.pdf)

Obrazac – savjetovanje s javnošću (.docx)


20. studenog 2023.

Nacrt Programa de minimis potpora za nove investicije u poduzetničkim zonama Grada Virovitice za 2024-2026. godinu (.pdf)

Obrazac – savjetovanje s javnošću (.docx)


20. listopada 2023.

Nacrt Odluke o porezima Grada Virovitice (.doc)

Obrazac – savjetovanje s javnošću (.docx)


22. listopada 2023. 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi (.docx) ili (.pdf)

Obrazac – savjetovanje s javnošću (.docx)


18. listopada 2023. 

Nacrt Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2024. godini (.xlsx) ili (.pdf)

Obrazac – savjetovanje s javnošću (.docx)


18. listopada 2023.

Nacrt Programa građenja komunalne infrastrukture u 2024. godini (.xlsx)

Obrazac – savjetovanje s javnošću (.docx)


18. listopada 2023. 

Nacrt Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2024. godinu (.docx)

Obrazac – savjetovanje s javnošću (.docx)


18. listopada 2023. 

Nacrt Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2024. godinu (.docx)

Obrazac – savjetovanje s javnošću (.docx)


18. lipnja 2023.

Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Virovitice za 2023. godinu (.doc)

Obrazac – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću (.docx)

Izvješće o provedenom savjetovanju (.pdf)


17. lipnja 2023. 

Nacrt izmjena i dopuna Proračuna Grada Virovitice za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu

Opći dio (.xls)

Posebni dio (.xls)

Obrazac – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću (.docx)

Izvješće o provedenom savjetovanju (.pdf)


30. travnja 2023.

Nacrt Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (.doc)

Obrazac – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću (.docx)

Važeće Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora (Službeni vjesnik 3/2019) i (Službeni vjesnik 23/2020)


29. ožujka 2023.

Odluka o naknadi za korištenja Gradskog odlagališta Virovitica (.docx)

Obrazac – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću (.docx)


17. ožujka 2023.

Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke izboru najpovoljnijih ponuda  na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Virovitice (.docx)

Obrazac – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću (.docx)

Izvješće o provedenom savjetovanju (.pdf)


10. ožujka 2023.

Plan raspolaganja nekretninama Grada Virovitice za 2023. godine (.docx)

Obrazac – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću (.docx)


10. ožujka 2023. 

Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke izboru najpovoljnijih ponuda  na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Virovitice (.docx)

Obrazac – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću (.docx)

Izvješće o provedenom savjetovanju (.pdf)


17. ožujka 2023. 

Nacrt Odluke o uspostavi suradnje, Grad Mostar (.docx)

Obrazac – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću (.docx)

Izvješće o provedenom savjetovanju (.pdf)


10. ožujka 2023.

Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijena neizgrađenog građevinskog zemljišta u poduzetničkim zonama (.doc)

Prilozi

Obrazac – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću (.docx)

Izvješće o provedenom savjetovanju (.pdf)


9. ožujka 2023. 

Plan raspolaganja nekretninama Grada Virovitice za 2023. godine (.docx)

Obrazac – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću (.docx)

Izvješće o provedenom savjetovanju (.docx)


9. ožujka 2023. 

Nacrt Odluke o uvjetima i kriterijima ostvarivanja prednosti pri upisu djece u predškolske ustanove (.docx)

Obrazac – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću (.docx)

Izvješće o provedenom savjetovanju (.pdf)


13. siječnja 2023. 

Nacrt Odluke o utvrđivanju ekonomske cijene redovitog programa Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica (.docx)

Obrazac – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću (.docx)

Izvješće o provedenom savjetovanju (.pdf)


13. veljače 2023. 

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i postupku imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika (.docx)

Obrazac – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću (.docx)

Izvješće o provedenom savjetovanju (.pdf)


6. veljače 2023. 

Nacrt – Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja (.docx)

Obrazac – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću (.docx)

Izvješće o provedenom savjetovanju (.pdf)


Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću 2022. 


Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću 2021.


Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću 2020. 


Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću 2019. 


Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću 2018. 


Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću 2017.