Zatvorena savjetovanja

28. rujna 2022. 

Javni poziv za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Strategije razvoja Urbanog područja Virovitica za financijsko razdoblje 2021. – 2027. (.pdf)

Nacrt Strategije razvoja Urbanog područja Virovitica 2021.-2027. (.pdf)

Obrazac – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću (.docx) ili (.pdf)

Prilozi uz Strategiju razvoja Urbanog područja Virovitica 2021.-2027. (.pdf)

Izvješće o provedenom savjetovanju (.pdf)


15. lipnja 2022. 

Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Virovitice za 2022. godinu – preuzmite (.doc)

Obrazac – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću (.docx)

Izvješće o provedenom savjetovanju (.docx)


15. lipnja 2022.

Nacrt Izmjena i dopuna Proračuna Grada Virovitice za 2022. godinu

  • Opći dio – preuzmite (.xlsx)
  • Posebni dio – preuzite (.xlsx)
  • Obrazac – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – preuzmite (.docx)

Izvješće o provedenom savjetovanju – preuzmite (.docx)


10. lipnja 

Plan raspolaganja nekretninama Grada Virovitice za 2022. godinu – preuzmite (.docx)

Obrazac – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – preuzmite (.docx)


3. lipnja 2022. 

Kodeks ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Virovitice (.docx)

Obrazac – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću (.docx)

Izvješće o provedenom savjetovanju (.pdf)


5. ožujka 2022. 

Program rada Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice za 2022. godinu – preuzmite (.doc) ili (.pdf)

Obrazac – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – preuzmite (.docx) ili (.pdf)

Izvješće o provedenom savjetovanju (.pdf)


25. veljače 2022. 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu – preuzmite (.pdf)

Obrazac – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – preuzmite (.docx) ili (.pdf)

Izvješće o provedenom savjetovanju – preuzmite (.pdf)


15. veljače 2022. 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju naziva ulica i trgova na području naselja Virovitica – preuzmite (.docx) ili (.pdf)

Obrazac – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – preuzmite (.docx) ili (.pdf)

Izvješće o provedenom savjetovanju – preuzmite (.docx)


24. siječnja 2022. 

Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Virovitice – preuzmite (.pdf)

Obrazac – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – preuzmite (.docx) ili (.pdf)

Izvješće o provedenom savjetovanju – preuzmite (.pdf)


24. siječnja 2022.

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Virovitice – preuzmite (.docx) ili (.pdf)

Obrazac – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – preuzmite (.docx) ili (.pdf)

Izvješće o provedenom savjetovanju (.pdf)


15. siječnja 2022. 

Odluka o početku postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja Urbanog područja Virovitice za financijsko razdoblje 2021. – 2027. – preuzmite (.pdf)

Obrazac – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – preuzmite (.docx) ili (.pdf)

Izvješće o provedenom savjetovanju – preuzmite (.pdf)


11. siječnja 2022. 

Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Južni blok – preuzmite (.pdf)

Obrazac – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – preuzmite (.docx) ili (.pdf)

Izvješće o provedenom savjetovanju (.pdf)

 


Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću 2021.


Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću 2020. 


Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću 2019. 


Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću 2018. 


Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću 2017.