Zatvorena savjetovanja

8. studenog 2021.

Nacrt Proračuna Grada Virovitice za 2022.godinu

Opći dio Proračuna Grada Virovitice za 2022.g – preuzmite (.xlsx) ili (.pdf)

Posebni dio proračuna Grada Virovitice za 2022.g – preuzmite (.xlsx) ili (.pdf)

OBRAZAC – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – preuzmite (.docx) ili (.pdf)

Izvješće o provedenom savjetovanju – preuzmite (.docx) ili (.pdf)


5. studenog 2021. 

Program rada Gradskog vijeća Grada Virovitice za 2022. godinu – preuzmite (.docx) ili (.pdf)

OBRAZAC – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – preuzmite (.docx) ili (.pdf)

Izvješće o provedenom savjetovanju – preuzmite (.pdf)


2. studenog 2021. 

 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi- preuzmite (.pdf)

  • Prilikom pisanja nacrta akta nastala je greška u pisanju u članku 3., na način da je navedeno da Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku Grada Virovitice umjesto 01. siječnja 2022.g.Članak 3. prijedloga Odluke trebao bi glasiti:

    “Ova Odluka stupa na snagu 01.siječnja 2022. godine, a objaviti će se u Službenom vjesniku Grada Virovitice.”

    OBRAZAC – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – preuzmite (.docx) ili (.pdf)

Izvješće o provedenom savjetovanju – preuzmite (.pdf)


2. studenog 2021.

Odluka o vrijednosti boda (B) za obračun komunalne naknade u gradu Virovitici – preuzmite (.pdf)

  • Prilikom pisanja nacrta akta došlo je do greške u pisanju brojeva u članku 5.Članak bi trebao glasiti:

    “Ova Odluka stupa na snagu 01.siječnja 2022. godine, a objaviti će se u Službenom vjesniku Grada Virovitice.”

OBRAZAC – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – preuzmite (.docx) ili (.pdf)

Izvješće o provedenom savjetovanju (.pdf)


  1. studenog. 2021.

Program građenja komunalne infrastrukture u 2022. godini – preuzmite (.xlsx) ili (.pdf)

OBRAZAC – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – preuzmite (.docx) ili (.pdf)


  1. studenog 2021. 

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu – preuzmite (.xlxs) ili (.pdf)

OBRAZAC – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – preuzmite (.docx) ili (.pdf)


16. rujna 2021.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinima i uvjetima postavljanja montažnih objekata, privremenih građevina, ugostiteljskih terasa i pokretnih naprava – preuzmite OVDJE (.pdf)

OBRAZAC – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – preuzmite OVDJE (.pdf)

Izvješće o provedenom savjetovanju (.pdf)


16. rujna 2021. 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima – preuzmite OVDJE (.pdf)

OBRAZAC – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – preuzmite OVDJE (.pdf)

Izvješće o provedenom savjetovanju (.pdf)


3. rujna. 2021. 

Odluka o načinu sazivanja, rada i odlučivanja na zboru građana Grada Virovitice – preuzmite OVDJE (.docx) ili OVDJE (.pdf)

OBRAZAC – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – preuzmite OVDJE (.docx) ili OVDJE (.pdf)

Izvješće o provedenom savjetovanju (.pdf)


3. rujna 2021. 

Odluka o načinu podnošenja prijedloga i peticija u Gradu Virovitica – preuzmite OVDJE (.docx) ili OVDJE (.pdf)

OBRAZAC – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – preuzmite OVDJE (.docx) ili OVDJE (.pdf)

Izvješće o provedenom savjetovanju (.pdf)


23. lipnja 2021.

Nacrt izmjena i dopuna proračuna Grada Virovitice za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu

Opći dio (.xlsx)

Posebni dio (.xlsx)

Izmjene plana razvojnih programa za 2021. (.xlsx)

Obrazac – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću (.xlsx)

Izvješće o provedenom savjetovanju (.docx)


26. svibnja 2021.

Odluka o mjerama za sprječavanje otpada na divljim odlagalištima – preuzmite OVDJE (.docx) ili OVDJE (.pdf)

OBRAZAC – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – preuzmite OVDJE (.docx) ili OVDJE (.pdf)

Izvješće o provedenom savjetovanju (.pdf)


20. travnja 2021.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

OBRAZAC-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću izmjene odluke o komunalnom redu

Izvješće o provedenom savjetovanju – odluka o komunalnom redu


20. travnja 2021.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prekopima površina javne namjene

OBRAZAC-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću izmjene odluke o prekopima

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju – prekopi


13. ožujka 2021.

Plan raspolaganja nekretninama – 2021. godina

OBRAZAC-savjetovanje-sa-zainteresiranom-javnošću

Izvješće o provedenom savjetovanju – Plan raspolaganja nekretninama.g


4. ožujka 2021.

Akcijski plan energetski i klimatski održivog razvitka Grada Virovitice

OBRAZAC – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Izvješće o provedenom savjetovanju akcijski plan


9. veljače 2021.

Nacrt prijedloga Poslovnika Gradskog vijeća Grada Virovitice

OBRAZAC – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Poslovnik

Izvješće Poslovnik


9. veljače 2021.

Nacrt prijedloga Statuta Grada Virovitice

OBRAZAC – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Statut

Izvješće Statut


14. prosinca 2020.

Pravilnik o kupoprodaji građevinskog zemljišta u poduzetničkim zonama u vlasništvu Grada Virovitice uz korištenje de minimis potpora

OBRAZAC – početak savjetovanja Pravilnik o Programu de mimimis potpora za nove investicije u pod. zonama 2021-2023

Izvješće o provedenom savjetovanju_Pravilnik o kupoprodaji građevinskog zemljišta temeljem Programa de minimis potpora za nove investicije u poduzetničkim zonama


14. prosinca 2020.

Program de minimis potpora za nove investicije u poduzetničkim zonama Grada Virovitice 2021-2023

OBRAZAC – početak savjetovanja Program de mimimis potpora za nove investicije u pod. zonama 2021-2023

Izvješće o provedenom savjetovanju Program de minimis potpora za nove investicije u poduzetničkim zonama


11. prosinca 2020.

Strategija raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Virovitice 2021.-2025.

Obrazac – Savjetovanje raspolaganje nekretninama

OBRAZAC IZVJEŠĆE- Strategija za 2021.-2o25.


21. studenoga 2020.

Program gradnje 2021-prijedlog

Obrazac savjetovanja

IZVJEŠĆE o provedenom savjetovanju


17. studenoga 2020.

OBRAZAC – POČETAK SAVJETOVANJA Nacrt Plana proračuna Grada Virovitice za 2021.

Opći dio Plana Proračuna 2021.

Posebni dio Plana Proračuna 2021.

Izvješće o provedenom savjetovanju_proračun za 2021


12. studenoga 2020.

Nacrt Odluke o dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

Obrazac komunalni doprinos

Izvješće o provedenom savjetovanju


12. studenoga 2020.

Nacrt prijedloga Programa rada Gradskog vijeća Grada Virovitice za 2021.g

OBRAZAC – POČETAK SAVJETOVANJA Program rada Gradskog vijeća za 2021


16. lipnja 2020.

Nacrt Odluke o grobljima

Obrazac savjetovanja

Izvješće o provedenom savjetovanju – Odluka o grobljima


30. siječnja 2020.

Nacrt prijedloga Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Virovitice

Obrazac savjetovanja

Izvješće


30. siječnja 2020.

Godišnji provedbeni plan ZOP za 2020

OBRAZAC – POČETAK SAVJETOVANJA Godišnji provedbeni plan ZOP

Izvješće


20. siječnja 2020.

Nacrt plana raspolaganja nekretninama za 2020. godinu

Obrazac savjetovanja

Izvješće


9. prosinca 2019.

NACRT Izmjena i dopuna Plana gospodarenja otpadom Grada Virovitice za razdoblje od 2017-2022.g.

Obrazac savjetovanja

Izvješće o provedenom savjetovanju – Plan gospodarenja otpadom Grada Virovitice za razdoblje 2017.-2022.


16. studenoga 2019.

Nacrt Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

Obrazac savjetovanja

IZVJEŠĆE o provedenom savjetovanju


13. studenog 2019.

Opci-dio-Plana-proračuna-2020

Posebni-dio-Plana-proračuna-2020

Plan-razvojnih-programa-Plan-proračuna-2020-1

OBRAZAC-POČETAK-SAVJETOVANJA-Nacrt-Plana-proračuna-Grada-Virovitice-za-2020

Izvješće


11. studenog 2019.

Nacrt prijedloga Programa rada Gradskog vijeća Grada Virovitice za 2021.g

OBRAZAC – POČETAK SAVJETOVANJA Program rada Gradskog vijeća za 2021

Izvješće o provedenom savjetovanju- Program rada Gradskog vijeća Grada Virovitice za 2020.g


8. studenog 2019.

Odluka-Plan-zaštite-od-požara_2019

Plan-protupožarne-zaštite-Virovitica

OBRAZAC-POČETAK-SAVJETOVANJA-Plan-zaštite-od-požara

Izvješće-požar


7. studenog 2019.

Izmjena-i-dopuna-Odluke-o-radnom-vremenu-ugostiteljskih-objekata_4

OBRAZAC-POČETAK-SAVJETOVANJA-odluka-o-radnom-vremenu-ugostiteljskih-objekata

Izvješće-radno-vrijeme


9. lipnja 2019.

Odluka o prekopu javnih površina

OBRAZAC – Odluka o prekopima


9. lipnja 2019.

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama

OBRAZAC – Odluka o kućnim ljubimcima


9. lipnja 2019.

Odluka o komunalnom redu

IZVJEŠĆE – Odluka o komunalnom redu


9. lipnja 2019.

Odluka o načinima i uvjetima postavljanja montažnih objekata, privremenih građevina, ugostiteljskih terasa i pokretnih naprava

IZVJEŠĆE – montažni objekti, pokretne naprave


9. lipnja 2019.

Odluka o kioscima

IZVJEŠĆE – Odluka o kioscima


13. veljače 2019.

Plan raspolaganja nekretninama Grada Virovitice za 2019. godinu

Obrazac – savjetovanje-sa-zainteresiranom-javnošću


13. veljače 2019.

Izmjena i dopuna Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata_

Obrazac – početak savjetovanja – Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata

Izvješće – Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata


30. siječnja 2019.

Izmjena i dopuna Odluke o zakupu i kupoprodaji polsovnog prostora

Obrazac – početak savjetovanja – Odluka o zakupu posl. prostora

Izvješće – Odluka o zakupu poslovnih prostora


30. siječnja 2019.

Prijedlog odluke o 4. Izmjeni i dopuni Programu olakšica i razvoja gospodarstva

Obrazac – početak savjetovanja – Program olakšica i poticaja

Izvješće -Program olakšica i poticaja


18. siječnja 2019.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Odluka o komunalnim djelatnostima na području grada Virovitice

Izvješće – Odluka o komunalnim djelatnostima 2019


16. siječnja 2019.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – postupak donošenja Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu na području Grada-Virovitice

Izvješće – paušalni porez


10. prosinca 2018.

Procjena rizika od velikih nesreća za područje grada Virovitice  

Obrazac – procjena rizika


2. studeni 2018.

Program rada Gradskog vijeća Grada Virovitice za 2019. g

Izvješće – Program rada Gradskog vijeća Grada Virovitice za 2019.g.


2. studeni 2018.

Plan razvojnih programa – NACRT 2019.

Nacrt Plana proračuna 2019.

OBRAZAC – Nacrt Plana proračuna Grada Virovitice za 2019


2. studeni 2018.

Program gradnje 2019

Obrazac – Program gradnje za 2019


2. studeni 2018.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.

OBRAZAC – Program gradnje za 2019


30. rujna 2018

Program rada Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice za 2019. g.

Izvješće – Program rada Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice


Program-rada-Gradskog-vijeca-za-2017. godinu


Proračun 2017. godine


Nacrt Strategije raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Virovitice za razdoblje 2016. – 2020. godine


PLAN RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA – 2017. GODINA_ZV novo

PLAN RASPOLAGANJA za 2017 – obrazac


17. listopada 2017.

NACRT PRORAČUNA GRADA VIROVITICE ZA 2018. GODINU


23. listopada 2017.

Nacrt Programa rada Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice za 2018. godinu.


25. listopada 2017.

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU


03. studenoga 2017.

NACRT PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA VIROVITICA ZA RAZDOBLJE OD 2017. – 2022. GODINE


27. studenoga 2017.

PROGRAM RADA GRADSKOG VIJEĆA GRADA VIROVITICE ZA  2018. GODINU


11. siječnja 2018.

PRIJEDLOG PLANA RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA GRADA VIROVITICE ZA 2018. GODINU