Mjesni odbor Matije Gupca

MO Matije Gupca

ČLANOVI VIJEĆA MJESNOG ODBORA
Ivan Đurđević, predsjednik
Nikola Slavić
Toni Petrović
Renato Poldrugač
Antun Šolc
Sanja Martinušić
Danijel Grubač

DOKUMENTI
Poslovnik o radu (.doc)
Pravila o radu (.doc)