Služba za unutarnju reviziju

Trg kralja Zvonimira 1
33000 Virovitica

Maja Vrbančić, str. spec. javne uprave
pročelnica
033 721 980
maja.vrbancic@virovitica.hr