Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Novo groblje

Request for Proposal – Provision Of Virtual Data Room Service For Online Due Diligence

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš za UPU športsko-rekreacijske zone

„Korak u život jednakih mogućnosti – Faza III“ – obavijest o odabiru kandidata

Selekcija kandidata u sklopu projekta „Korak u život jednakih mogućnosti – Faza III.“

Ponovljeni Javni poziv za stručno osposobljavanje i usavršavanje nezaposlenih osoba u zvanje pčelar

JAVNI POZIV za prijavu kandidata (m/ž) za izvršavanje poslova pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika u osnovnim školama čiji je osnivač Grad Virovitica

Izmjena i dopuna DPU Južni blok – izvješće o javnoj raspravi

Javni natječaj za prodaju neizgrađenih građevinskih zemljišta

Poziv na javnu raspravu o Prijedlogu izmjena i dopuna DPU Južni blok u Virovitici

Grad Virovitica