Značajni dokumenti grada Virovitice

 

Poslovnik Gradskog vijeća grada Virovitice

Statut grada Virovitice – pročišćeni tekst

Program ukupnog razvoja grada Virovitice 2014. – 2020.

Poslovnik o radu gradonačelnika grada Virovitice

Poslovnik Gradskog vijeća grada Virovitice

Uputa o prisustvovanju sjednicama Gradskog vijeća Grada Virovitice

Prijava za prisustvovanje sjednici Gradskog vijeća Grada Virovitice

Etički kodeks službenika i namještenika upravnih tijela Grada Virovitice

Pravilnik o unutarnjoj reviziji u Gradu Virovitici

Održivo gospodarenje otpadom

Odluka o načinu pružanja usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Virovitice

Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Virovitice

Akti u svezi fiskalne odgovornosti

Naputak o postupku zaprimanja i kontrole ulaznih računa

Odluka o stvaranju i praćenju ugovornih obveza Grada Virovitice

Pravilnik o postupanju pri provedbi Zakona o javnoj nabavi

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Pravilnik o utvrđivanju i naplati gradskih prihoda

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o utvrđivanju i naplati gradskih prihoda

Uputa o suradnji između Grada Virovitice i proračunskih korisnika Grada Virovitice

Financijski izvještaji

Godišnji financijski izvještaji 2014. – razina 22

Godišnji financijski izvještaji 2015. – razina 22

Godišnji financijski izvještaji 2016. – razina 22

Godišnji financijski izvještaji 2017. – razina 22

Godišnji financijski izvještaji 2017. – razina 23

Obrazac UDJ

Zakoni – djelokrug rada

Lokalna samouprava

OSTALI ZAKONI

OSTALO

POPIS KORISNIKA DONACIJA I SPONZORSTAVA DODIJELJENIH OD GRADA VIROVITICE U 2013. GODINI

POPIS KORISNIKA DONACIJA I SPONZORSTAVA DODIJELJENIH OD GRADA VIROVITICE U 2015. GODINI

POPIS KORISNIKA DONACIJA DODIJELJENIH OD GRADA VIROVITICE U 2016. GODINI

Popis ugovora sklopljenih u 2013. godini

Popis ugovora sklopljenih u 2015. godini

Odluka o stipendiranju Virovitica_24.1.2013

5 Izmjene i dopune stipendiranje studenata

Podaci o visini duga i dužnicima kojima su dugovanja otpisana ili djelomično otpisana odnosno prodana