Značajni dokumenti grada Virovitice

Strategije

Gradonačelnik

Financiranje programskih sadržaja medija

Održivo gospodarenje otpadom

Akti u svezi fiskalne odgovornosti

Financijski izvještaji

Komunalno gospodarstvo

Financije i gospodarstvo

Društvene djelatnosti

Raspolaganje nekretninama

Zakoni – djelokrug rada

Lokalna samouprava

Ostali zakoni

Ostalo