Značajni dokumenti Grada Virovitice

Strategije

Gradonačelnik

Financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija

Održivo gospodarenje otpadom

Akti u svezi fiskalne odgovornosti

Financijski izvještaji

Komunalno gospodarstvo

Prostorno uređenje

Financije i gospodarstvo

Društvene djelatnosti

Raspolaganje nekretninama

Služba za unutarnju reviziju

Odluke i izvješća o financiranju političkih stranaka koje imaju člana u Gradskom vijeću Grada Virovitice

Zakoni – djelokrug rada

Lokalna samouprava

Ostale poveznice

Ostalo