Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću 2022.

27. prosinca

Prethodna suglasnost na promjenu cijene usluge parkiranja na javnim parkiralištima u
Gradu Virovitici (.docx)

Obrazac – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću (.docx)


24. prosinca

Prethodna suglasnost na promjenu cijene usluga na gradskoj tržnici (.docx)

Obrazac – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću (.docx)


20. prosinca

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina (.docx)

Obrazac – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću (.docx)

Izvješće o provedenom savjetovanju (.pdf)


20. prosinca

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama (.docx)

Obrazac – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću (.docx)

Izvješće o provedenom savjetovanju (.pdf)


20. prosinca

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu (.docx)

Obrazac – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću (.docx)

Izvješće o provedenom savjetovanju (.pdf)


20. prosinca

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi (.docx)

Obrazac – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću (.docx)

Izvješće o provedenom savjetovanju (.pdf)


20. prosinca

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima (.docx)

Obrazac – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću (.docx)

Izvješće o provedenom savjetovanju (.pdf)


18. prosinca

Odluka o izmjenama Odluke o prekopima površina javne namjene (.docx)

Obrazac – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću (.docx)

Izvješće o provedenom savjetovanju (.docx)


19. prosinca

Odluka o izmjenama Odluke o načinima i uvjetima postavljanja montažnih objekata, privremenih građevina, ugostiteljskih terasa i pokretnih naprava (.docx)

Obrazac – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću (.docx)

Izvješće o provedenom savjetovanju (.docx)


16. prosinca

Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna za 2022. godinu (.doc)

Obrazac – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću (.docx)

Izvješće o provedenom savjetovanju (.pdf)


16. prosinca

Nacrt Izmjena i dopuna Proračuna Grada Virovitice za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu – opći dio (.xls)

Nacrt Izmjena i dopuna Proračuna Grada Virovitice za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu – posebni dio (.xls)

Obrazac – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću (.docx)

Izvješće o provedenom savjetovanju (.pdf)


9. prosinca

Odluka o izmjenama Odluke o naknadama članovima Gradskog vijeća i članovima radnih tijela Grada Virovitice (.docx)

Obrazac – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću (.docx)

Izvješće o provedenom savjetovanju (.pdf)


21. studenog

Odluka o vrijednosti boda (B) za obračun visine komunalne naknade u gradu Virovitici (.docx)

Obrazac – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću (.docx)

Izvješće o provedenom savjetovanju (.pdf)


21. studenog

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu (.docx)

Obrazac – savjetovanje sa zainteresoranom javnošću (.docx)

Izvješće o provedenom savjetovanju (.pdf)


21. studenog

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sudjelovanju investitora u izgradnji javnih parkirališta (.docx)

Obrazac – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću (.docx)

Izvješće o provedenom savjetovanju (.pdf)


15. studenog

Program građenja komunalne infrastrukture u 2023. godini (.xlsx)

Obrazac – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću (.docx)


15. studenog

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini (.xlsx)

Obrazac – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću (.docx)


14. studenog

Program rada Gradskog vijeća Grada Virovitice za 2023. godinu (.doc)

Obrazac – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću (.docx)

Izvješće o provedenom savjetovanju (.pdf)


14. studenog

Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka koje imaju člana u Gradskom vijeću Grada Virovitice za 2023. godinu (.doc)

Obrazac – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću (.docx)

Izvješće o provedenom savjetovanju (.pdf)


14. studenog 

Nacrt Odluke o izvršavanju Proračuna za 2023. godinu (.doc)

Obrazac – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću (.docx)

Izvješće o provedenom savjetovanju (.pdf)


14. studenog

Nacrt Plana proračuna Grada Virovitice za 2023. i projekcija za 2024. i 2025. godinu (.xls)

Obrazac – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću (.docx)

Izvješće o provedenom savjetovanju (.pdf)


28. rujna 2022. 

Javni poziv za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Strategije razvoja Urbanog područja Virovitica za financijsko razdoblje 2021. – 2027. (.pdf)

Nacrt Strategije razvoja Urbanog područja Virovitica 2021.-2027. (.pdf)

Obrazac – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću (.docx) ili (.pdf)

Prilozi uz Strategiju razvoja Urbanog područja Virovitica 2021.-2027. (.pdf)

Izvješće o provedenom savjetovanju (.pdf)


15. lipnja 2022. 

Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Virovitice za 2022. godinu – preuzmite (.doc)

Obrazac – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću (.docx)

Izvješće o provedenom savjetovanju (.docx)


15. lipnja 2022.

Nacrt Izmjena i dopuna Proračuna Grada Virovitice za 2022. godinu

  • Opći dio – preuzmite (.xlsx)
  • Posebni dio – preuzite (.xlsx)
  • Obrazac – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – preuzmite (.docx)

Izvješće o provedenom savjetovanju – preuzmite (.docx)


10. lipnja 

Plan raspolaganja nekretninama Grada Virovitice za 2022. godinu – preuzmite (.docx)

Obrazac – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – preuzmite (.docx)


3. lipnja 2022. 

Kodeks ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Virovitice (.docx)

Obrazac – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću (.docx)

Izvješće o provedenom savjetovanju (.pdf)


5. ožujka 2022. 

Program rada Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice za 2022. godinu – preuzmite (.doc) ili (.pdf)

Obrazac – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – preuzmite (.docx) ili (.pdf)

Izvješće o provedenom savjetovanju (.pdf)


25. veljače 2022. 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu – preuzmite (.pdf)

Obrazac – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – preuzmite (.docx) ili (.pdf)

Izvješće o provedenom savjetovanju – preuzmite (.pdf)


15. veljače 2022. 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju naziva ulica i trgova na području naselja Virovitica – preuzmite (.docx) ili (.pdf)

Obrazac – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – preuzmite (.docx) ili (.pdf)

Izvješće o provedenom savjetovanju – preuzmite (.docx)


24. siječnja 2022. 

Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Virovitice – preuzmite (.pdf)

Obrazac – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – preuzmite (.docx) ili (.pdf)

Izvješće o provedenom savjetovanju – preuzmite (.pdf)


24. siječnja 2022.

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Virovitice – preuzmite (.docx) ili (.pdf)

Obrazac – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – preuzmite (.docx) ili (.pdf)

Izvješće o provedenom savjetovanju (.pdf)


15. siječnja 2022. 

Odluka o početku postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja Urbanog područja Virovitice za financijsko razdoblje 2021. – 2027. – preuzmite (.pdf)

Obrazac – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – preuzmite (.docx) ili (.pdf)

Izvješće o provedenom savjetovanju – preuzmite (.pdf)


11. siječnja 2022. 

Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Južni blok – preuzmite (.pdf)

Obrazac – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – preuzmite (.docx) ili (.pdf)

Izvješće o provedenom savjetovanju (.pdf)