Mjesni odbor Milanovac

milanovac

U virovitičkom vinogorju 1757. godine na području današnjeg Milanovca sagrađena je kapela Presvetog Trojstva, prvo kao drvena, a 1782. preuređena i popločena ciglom, da bi 1962. bila ponovo obnovljena i dobila današnji izgled. U isto vrijeme 1757. sagrađena je i kapela Sv. Križa koja je u II. svjetskom ratu uništena i više nije obnavljana. Kapele su Virovitičani već u 18. st. obilazili u procesijama u nedjelju iza blagdana Presvetog Trojstva i Križeva. Ime Milanovac kao gradsko izletište prvi puta se spominje u 19. st. U čast dolaska župana Virovitičke županije J. J.Strossmayera 1862. godine u Milanovcu je izgrađen obelisk čija se kopija i danas nalazi ispred mjesnog doma. 1880. Sv. Križ i Sv. Trojstvo zajedno, tada još uvijek kao odvojena naselja, imaju 171 žitelja koji se u najvećoj mjeri bave vinogradarstvom. Nakon II. svjetskog rata dobrovoljnim radom mještana jedna klijet osposobljena je za školu, dok je nova škola otvorena 1968. godine.

Milanovac ima i najljepši vidikovac s Bilogore, s kojeg se za lijepog vremena vidi i grad Pečuh u susjednoj Mađarskoj. 1978. radom je počeo i NK Sokol, a uskoro je i izgrađen Mjesni dom. Za vrijeme Domovinskog rata u tadašnjem Motelu Milanovac bilo je zapovjedništvo bojne za južni dio grada sve do pada Virovitičke vojarne. 2003. godine se je dogodio možda i najvažniji trenutak u povijesti mjesta kad je dekretom o osnutku preuzvišenog msgr. dr. A. Škvorčevića osnovana Milanovačka župa u čijem sastavu su i naselja Sv. Đurađ, Podgorje i Golo Brdo. Izgrađena je i nova Župna crkva bl. Alojzija Stepinca u kojoj djeluje župni zbor, župni Caritas i vjeronaučna skupina mladih.

ČLANOVI VIJEĆA MJESNOG ODBORA
Mario Lukačević – predsjednik
Martin Vecko
Željka Francetić
Tomislav Kožnjak
Marko Blažević
Dalibor Mlinarić
Antonio Kufner

DOKUMENTI
Poslovnik o radu (.doc)
Pravila o radu (.doc)