Vijećnici Gradskog vijeća

Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i druge akte u okviru prava i dužnosti Grada, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom Grada. Bira se na neposrednim izborima tajnim glasovanjem na način određen zakonom.

Mandat članova Gradskog vijeća traje četiri godine.

Predsjednica Gradskog vijeća je Lahorka Weiss (HDZ) koja predsjedava sjednicama predstavničkog tijela i zastupa ga, a zamjenik predsjednice je Dalibor Per (HDZ).

Gradsko vijeće osniva odbore, komisije i druga radna tijela u kojima se razmatraju pitanja o kojima se odlučuje u Vijeću kao i obavljanje drugih poslova koji im se povjeravaju na temelju Statuta Grada i zakona.

Gradsko vijeće ima 21 člana:

 • Lahorka Weiss, dipl. oec. (HDZ)
 • Dalibor Per (HDZ)
 • Vlado Hodak (HDZ)
 • Marko Zelenika (HDZ)
 • Ivan Ćavarušić (HDZ)
 • Domagoj Hercigonja (HSP AS)
 • Gordana Domjanić (HSLS)
 • Željka Francetić,bacc. ing. techn. lign. (HDZ)
 • Hrvoje Belobrk, dipl.tur.kominukolog. (HDZ)
 • Davor Špoljarić,ing (HDZ)
 • Josip Perović (HDZ)
 • Miljenko Sabo (HDZ)
 • Dino Pavoković, dr.med (HDZ)

 

 • Dražen Kurečić,dipl.ing. (SDP)
 • Vlatka Drimal,mag.iur. (SDP)
 • Zdravko Rengel, dipl.ing. (HSS)
 • Nada Bartolić (nezavisna)
 • Marinko Kukić  (SDP)

 

 • mr. Siniša Prpić, dipl.ing. (HSPD)
 • Vladimir Čordašev (HSPD)
 • mr.sc. Darko Lešković, dipl.ing. (MOST)
Podijelite sadržaj

Grad Virovitica

Skip to content