Vijećnici Gradskog vijeća

Gradsko vijeće Grada Virovitice je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i druge akte u okviru prava i dužnosti Grada te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom Grada. Gradsko vijeće ima 19 članova, a bira se na neposrednim izborima tajnim glasovanjem na način određen zakonom.

Mandat članova Gradskog vijeća traje četiri godine.

Gradsko vijeće osniva odbore, komisije i druga radna tijela u kojima se razmatraju pitanja o kojima se odlučuje u Vijeću kao i obavljanje drugih poslova koji im se povjeravaju na temelju Statuta Grada i zakona.

Vijećnici – 9. saziv Gradskog vijeća

MG 5120 1

HDZ-HSLS

1. Hrvoje Belobrk (umjesto Ivice Kirina)

2. Ivančica Fett-Škvarić – predsjednica

3. Mirko Poljanac

4. Željana Hrgović Šolc

5. Željka Francetić

6. Goran Lesić

7. Gordana Domjanić – potpredsjednica

8. Ivana Ćavarušić

9. Kristijan Gostimir

10. Helena Bukvić

SDP

11. Dražen Kurečić

12. Marko Slavić

13. Nada Bartolić

14. Dino Valenteković

DP-HSU

15. Vladimir Besek

16. Elvira Grabić

17. Zvonko Mesec

HSPD – MOST

18. Siniša Prpić

19. Vladimir Antunović