Gradski savjet mladih grada Virovitice

savjet_mladih

e-mail: savjet_mladih@virovitica.hr

Članovi Gradskog savjeta mladih grada Virovitice:

Mirela Krmpotić (predsjednica)

Toni Petrović (potpredsjednik)

Renata Taušan

Tihana Funko

Rea Pranjić

Melita Grgić

Vivien Svirkovska

Mario Grgurić

Matija Jandrić