Gradski savjet mladih grada Virovitice

savjet_mladih

e-mail: savjet_mladih@virovitica.hr

Članovi Gradskog savjeta mladih grada Virovitice:

  • Edita Vidak (predsjednica)
  • Alen Moslavac (potpredsjednik)
  • Marija Ilakovac
  • Iva Stubičar
  • Mirela Krmpotić
  • Toni Petrović
  • Sanja Martinušić
  • Ivan Ćavarušić
  • Katarina Đurđević

Odluka o osnivanju Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice (Službeni vjesnik Grada Virovitice 5/14.)

Zakon o savjetima mladih (Narodne novine 4/14.)