Gradski savjet mladih grada Virovitice

savjet_mladih

e-mail: savjet_mladih@virovitica.hr

Članovi Gradskog savjeta mladih grada Virovitice:

  • Mirela Krmpotić (predsjednica)
  • Toni Petrović (potpredsjednik)
  • Renata Taušan
  • Tihana Funko
  • Rea Pranjić
  • Melita Grgić
  • Vivien Svirkovska
  • Mario Grgurić
  • Matija Jandrić

Odluka o osnivanju Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice (Službeni vjesnik Grada Virovitice 5/14.)

Zakon o savjetima mladih (Narodne novine 4/14.)

Podijelite sadržaj

Grad Virovitica

Skip to content