Mjesni odbor Josipa Jurja Strossmayera

MO JJ Strossmayer

ČLANOVI VIJEĆA MJESNOG ODBORA
Hrvoje Belobrk, predsjednik
Mateo Mikolić
Kristijan Gostimir
Tomislav Kolec
Magdalena Moslavac
Marijan Pandur
Nada Bartolić

DOKUMENTI
Poslovnik o radu (.doc)
Pravila o radu (.doc)