Mjesni odbor Zbora Narodne garde

ČLANOVI VIJEĆA MJESNOG ODBORA
Ivan Kućan, predsjednik
Željana Hrgović Šolc
Petar Martić
Mario Oštrić
Ksenija Bognar
Marko Feketija
Dalibor Kovač

DOKUMENTI
Poslovnik o radu (.doc)
Pravila o radu (.doc)