Izjava o pristupačnosti

Grad Virovitica nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).
Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno Grada Virovitice koje se nalazi na adresi https://www.virovitica.hr/

Stupanj usklađenosti

Mrežno sjedište https://www.virovitica.hr/ djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

 1. neusklađenosti sa Zakonom
  • Na nekim stranicama ne može se programski odrediti struktura teksta i točan redoslijed čitanja, što otežava mogućnost čitanja stranica s pomoćnim tehnologijama.
  • Dokumenti objavljeni u obliku PDF datoteka nisu potpuno pristupačni, npr. u pogledu kontrasta i upotrebe boja i strukture teksta. U PDF datotekama koje su dobivene skeniranjem otežana je ili nedostaje mogućnost čitanja s pomoćnim tehnologijama.
 2. nerazmjerno opterećenje
  • Za sve neusklađenosti navedene pod točkom 1. Grad Virovitica se privremeno poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 8. Zakona.
  Grad Virovitica radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.
  Ako neki od nepristupačnih sadržaja internetskih stranica Grada Virovitice želite dobiti u pristupačnom obliku, možete ga zatražiti tako da kontaktirate Službenika za informiranje putem e-mail adrese martina.basic@virovitica.hr. Pri tome navedite sljedeće podatke:
  • vaše ime i e-mail adresu,
  • adresu (URL) stranice ili dokumenta koju želite dobiti u pristupačnom obliku,
  • oblik datoteke u kojem želite dobiti traženi sadržaj (npr. PDF datoteka dobivena izvozom iz izvornog Office dokumenta).
  Grad Virovitica će na vaš zahtjev odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

Priprema ove Izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 07. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Grada Virovitice.
Izjava je zadnji put preispitana 07. rujna 2020. godine.
Grad Virovitica će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Grad Viroviticu.
Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Grada Virovitice korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: martina.basic@virovitica.hr ili grad@virovitica.hr

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti. U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.