Zapisnici sa sjednica Gradskog vijeća

Zapisnik sa konstituirajuće sjednice Gradsko vijeće (2013.)

Zapisnik sa 2. sjednice Gradskog vijeća
Zapisnik sa 3. sjednice Gradskog vijeća
Zapisnik sa 4. sjednice Gradskog vijeća
Zapisnik sa 5. sjednice Gradskog vijeća
Zapisnik sa 6. sjednice Gradskog vijeća
Zapisnik sa 7. sjednice Gradskog vijeća
Zapisnik sa 8. sjednice Gradskog vijeća
Zapisnik sa 9. sjednice Gradskog vijeća
Zapisnik sa 10. sjednice Gradskog vijeća
Zapisnik sa 11. sjednice Gradskog vijeća
Zapisnik sa 12. sjednice Gradskog vijeća
Zapisnik sa 13. sjednice Gradskog vijeća
Zapisnik sa 14. sjednice Gradskog vijeća
Zapisnik sa 15. sjednice Gradskog vijeća
Zapisnik sa 16. sjednice Gradskog vijeća
Zapisnik sa 17. sjednice Gradskog vijeća
Zapisnik sa 18. sjednice Gradskog vijeća
Zapisnik sa 19. sjednice Gradskog vijeća
Zapisnik sa 20. sjednice Gradskog vijeća
Zapisnik sa 21. sjednice Gradskog vijeća
Zapisnik sa 22. sjednice Gradskog vijeća
Zapisnik sa 23. sjednice Gradskog vijeća
Zapisnik sa 24. sjednice Gradskog vijeća
Zapisnik sa 25. sjednice Gradskog vijeća
Zapisnik sa 26. sjednice Gradskog vijeća
Zapisnik sa 27. sjednice Gradskog vijeća
Zapisnik sa 28. sjednice Gradskog vijeća
Zapisnik sa 29. sjednice Gradskog vijeća 

Zapisnik s konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća (2017.)
Zapisnik sa 2. sjednice Gradskog vijeća
Zapisnik sa 3. sjednice Gradskog vijeća
Zapisnik sa 4. sjednice Gradskog vijeća
Zapisnik sa 5. sjednice Gradskog vijeća
Zapisnik sa 6. sjednice Gradskog vijeća
Zapisnik sa 7. sjednice Gradskog vijeća
Zapisnik sa 8. sjednice Gradskog vijeća
Zapisnik sa 9. sjednice Gradskog vijeća
Zapisnik sa 10. sjednice Gradskog vijeća
Zapisnik sa 11. sjednice Gradskog vijeća
Zapisnik sa 12. sjednice Gradskog vijeća
Zapisnik sa 13. sjednice Gradskog vijeća
Zapisnik sa 14. sjednice Gradskog vijeća
Zapisnik sa 15. sjednice Gradskog vijeća
Zapisnik sa 16. sjednice Gradskog vijeća 
Zapisnik sa 17. sjednice Gradskog vijeća
Zapisnik sa 18. sjednice Gradskog vijeća
Zapisnik sa 19. sjednice Gradskog vijeća
Zapisnik sa 20. sjednice Gradskog vijeća
Zapisnik sa 21. sjednice Gradskog vijeća
Zapisnik sa 22. sjednice Gradskog vijeća

Zapisnik sa 27. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice 06.02.2020.
Zapisnik sa 28. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
Zapisnik sa 29. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice

Podijelite sadržaj

Grad Virovitica

Skip to content