Ovlasti Gradskog vijeća

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  (NN 33/0160/01129/05109/07125/08 , 36/09150/11144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst)

Poslovnik Gradskog vijeća grada Virovitice

Statut grada Virovitice – pročišćeni tekst

Uputa o prisustvovanju sjednicama Gradskog vijeća Grada Virovitice

Prijava za prisustvovanje sjednici Gradskog vijeća Grada Virovitice

Podijelite sadržaj

Grad Virovitica

Skip to content