Upravni odjel za komunalne poslove i graditeljstvo

Trg kralja Zvonimira 1
33000 Virovitica


Kristijan Sabo, dipl.ing.građ.
pročelnik
kristijan.sabo@virovitica.hr


ODSJEK ZA KOMUNALNE POSLOVE


Slađana Lazić, dipl.ing.građ.
voditeljica Odsjeka
Tel: 033 638 216
sladjana.lazic@virovitica.hr


Darko Bukovšak, dipl.ing
viši stručni suradnik za graditeljstvo i zaštitu okoliša
Tel: 033 722 180
darko.bukovsak@virovitica.hr


Eva Arnold, mag.ing.aedif.
viša stručna suradnica za komunalne poslove
033/722-180
eva.arnold@virovitica.hr


Tomislav Mikulić, ing.agr.
stručni suradnik-komunalni redar I/prometni redar/poljoprivredni redar
Mob: 099 310 6936
tomislav.mikulic@virovitica.hr
tomislav.mik@gmail.com


Obrad Radijevac, upravni pravnik
stručni suradnik za komunalno-upravne poslove
Tel: 033 721 023
obrad.radijevac@virovitica.hr


Damir Škorjanec
referent za komunalne poslove
033 721 023
damir.skorjanec@virovitica.hr


Mario Žitković
referent-prometni redar/komunalni redar
Tel: 033 725 380
mario.zitkovic@virovitica.hr


ODSJEK ZA GRADITELJSTVO I INVESTICIJE


Nikolina Čačić, mag.ing.aedif.
voditeljica Odsjeka
Tel: 033 722 180
nikolina.cacic@virovitica.hr


Sanja Martinušić, mag.ing.traff.
viša stručna suradnica za graditeljstvo i investicije
Tel: 033 800 684
sanja.martinusic@virovitica.hr