Odbori

ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA

 1. Ivan Ćavarušić, predsjednik
 2. Hrvoje Belobrk, potpredsjednik
 3. Davor Špoljarić, član
 4. Dino Pavoković, član
 5. Darko Lešković član

ODBOR ZA STATUTARNO-PRAVNA PITANJA

 1. Lahorka Weiss, predsjednica
 2. Miljenko Sabo, potpredsjednik
 3. Josip Perović, član
 4. Željka Francetić, član
 5. Marinko Kukić ćlan

  ODBOR ZA FINANCIJE I PRORAČUN

 1. Lahorka Weiss, predsjednik
 2. Hrvoje Belobrk, potpredsjednik
 3. Dalibor Per,       član
 4. Gordana Domjanić,  član
 5. Dražen Kurečić član

ODBOR ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO PLANIRANJE

 1. Miljenko Sabo, predsjednik
 2. Ivan Ćavarušić, potpredsjednik
 3. Marko Zelenika, član
 4. Josip Perović, član
 5. Siniša Prpić član

ODBOR ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

 1. Hrvoje Belobrk,  predsjednik
 2. Željka Francetić, potpredsjednik
 3. Domagoj Hercigonja, član
 4. Davor Špoljarić, član
 5. Nada Bartolić član

MANDATNO POVJERENSTVO

 1. Dalibor Per, predsjednik
 2. Miljenko Sabo, član
 3. Zdravko Rengel član

ODBOR ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA

 1. Ivica Kirin, gradonačelnik – predsjednik
 2. Lahorka Weiss, predsjednik Gradskog vijeća, čla
 3. Vlasta Honjek-Golilnac, član
 4. Gordana Domjanić, član
 5. Alen Bjelica, član

POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA

 1. Davor Špoljarić, predsjednik
 2. Ivan Ćavarušić, član
 3. Antun Moslavac, član