Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću 2020. 

14. prosinca 2020.

Pravilnik o kupoprodaji građevinskog zemljišta u poduzetničkim zonama u vlasništvu Grada Virovitice uz korištenje de minimis potpora

OBRAZAC – početak savjetovanja Pravilnik o Programu de mimimis potpora za nove investicije u pod. zonama 2021-2023

Izvješće o provedenom savjetovanju_Pravilnik o kupoprodaji građevinskog zemljišta temeljem Programa de minimis potpora za nove investicije u poduzetničkim zonama


14. prosinca 2020.

Program de minimis potpora za nove investicije u poduzetničkim zonama Grada Virovitice 2021-2023

OBRAZAC – početak savjetovanja Program de mimimis potpora za nove investicije u pod. zonama 2021-2023

Izvješće o provedenom savjetovanju Program de minimis potpora za nove investicije u poduzetničkim zonama


11. prosinca 2020.

Strategija raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Virovitice 2021.-2025.

Obrazac – Savjetovanje raspolaganje nekretninama

OBRAZAC IZVJEŠĆE- Strategija za 2021.-2o25.


21. studenoga 2020.

Program gradnje 2021-prijedlog

Obrazac savjetovanja

IZVJEŠĆE o provedenom savjetovanju


17. studenoga 2020.

OBRAZAC – POČETAK SAVJETOVANJA Nacrt Plana proračuna Grada Virovitice za 2021.

Opći dio Plana Proračuna 2021.

Posebni dio Plana Proračuna 2021.

Izvješće o provedenom savjetovanju_proračun za 2021


12. studenoga 2020.

Nacrt Odluke o dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

Obrazac komunalni doprinos

Izvješće o provedenom savjetovanju


12. studenoga 2020.

Nacrt prijedloga Programa rada Gradskog vijeća Grada Virovitice za 2021.g

OBRAZAC – POČETAK SAVJETOVANJA Program rada Gradskog vijeća za 2021


16. lipnja 2020.

Nacrt Odluke o grobljima

Obrazac savjetovanja

Izvješće o provedenom savjetovanju – Odluka o grobljima


30. siječnja 2020.

Nacrt prijedloga Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Virovitice

Obrazac savjetovanja

Izvješće


30. siječnja 2020.

Godišnji provedbeni plan ZOP za 2020

OBRAZAC – POČETAK SAVJETOVANJA Godišnji provedbeni plan ZOP

Izvješće


20. siječnja 2020.

Nacrt plana raspolaganja nekretninama za 2020. godinu

Obrazac savjetovanja

Izvješće