Tajništvo Grada Virovitice

Trg kralja Zvonimira 1
33000 Virovitica


Maja Kirin, dipl. iur.
pročelnica – tajnica Grada
osoba zadužena za nepravilnosti
033 725 200
tajnik@virovitica.hr


Branka Grizelj
administrativna tajnica Gradskog vijeća
tel. 033 801 858
fax 033 801 030
tajnistvo@virovitica.hr


Marko Carević
referent za uredsko poslovanje
033 725 011
marko.carevic@virovitica.hr


Antonio Parmak
referent za uredsko poslovanje
033 725 011
antonio.parmak@virovitica.hr


Milan Oklopčić
domar