18. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

Poziv na 18. sjednicu Gradskog vijeća

Evidencijski listić

1. Aktualni sat
2. Usvajanje Zapisnika sa 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
3. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu FLORE VTC d.o.o. za 2022.g.
4. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Virkoma d.o.o. Virovitica za 2022. g.
5. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Poslovnog parka Virovitica d.o.o. za 2022. g.
6. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Regionalne energetske agencije Sjever za 2022. g.
7. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Razvojne agencije VTA za 2022. g.
8. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Informativnog centra Virovitica d.o.o. za 2022.g.
9. Razmatranje Izvješća o radu skloništa za životinje za 2022. g.
10. Razmatranje Izvješća o radu Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice za 2022. g.
11. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Virovitice za 2022. godinu
12. Donošenje Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. g.
13. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. g.
14. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Virovitice u 2022. g.
15. Donošenje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake za 2022. godinu
16. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Virovitice za 2023. g. i projekcija za 2024. i 2025. g.
17. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Virovitice za 2023.g.
18. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Grada Virovitice za 2022. godinu
19. Donošenje Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. g.
20. Donošenje Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2023. g.
21. Donošenje Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. g.
22. Donošenje Izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Virovitice za 2023. g.
23. Donošenje Izmjena Programa javnih potreba u sportu Grada Virovitice za 2023. g.
24. Donošenje Odluke o donošenju IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Virovitice
24.1. Prilog – Odluka o donošenju IV. izmjena i dopuna GUP-a grada Virovitice
25. Donošenje Odluke o osnivanju Poduzetničke zone II
26. Donošenje Odluke o osnivanju Poduzetničke zone Zapad I
27. Donošenje Odluke o osnivanju Poduzetničke zone Zapad II
28. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Poduzetničke zone Sjever
29. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Poduzetničke zone III
30. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Poduzetničke zone Antunovac
31. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Poduzetničke zone Bilogora
32. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora
33. Donošenje Odluke o naknadi za korištenje Gradskog odlagališta Virovitica
34. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na zemljištu čk.br. 4864/5 put Križ sa 84m2, upisano u zk.ul.br. 12772 k.o. Virovitica
35. Donošenje odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Virovitice i to:
a) Odluke o dodjeli Zlatnih plaketa Grada Virovitice
b) Odluke o dodjeli Zahvalnica Grada Virovitice
36. Pitanja i prijedlozi.

Skip to content