Ponovljeni javni natječaj za podnošenje zahtjeva za kupnju POS stanova na području grada Virovitice

Povjerenstvo za provođenje postupka za odobravanje zahtjeva za kupnju stanova koji će se graditi po Programu društveno poticane stanogradnje u gradu Virovitici raspisalo je Ponovljeni javni natječaj za podnošenje zahtjeva za kupnju stanova koji će se graditi po Programu POS na području grada Virovitice radi utvrđivanja Dodatne liste reda prvenstva.
Na prvi javni natječaj prijavilo se 27 kandidata na temelju kojih je formirana Konačna lista reda prvenstva. U cilju prodaje preostalih 9 od 36 stanova koji će se graditi raspisuje se Ponovljeni javni natječaj. Izgled i tlocrt stanova iz Programa POS-a utvrdit će se po okončanju ponovljenog Javnog natječaja te sukladno iskazanim stambenim potrebama prijavljenih osoba.

Cijena stana sukladno odredbama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji ne smije biti viša od 1.489,50 €/m2.

Pravo na podnošenje pisanih zahtjeva, odnosno kupnju stanova iz Programa POS-a na području grada Virovitice imaju hrvatski državljani s prebivalištem na području Republike Hrvatske.

Zahtjev za kupnju stana iz Programa POS-a s kompletnom dokumentacijom u prilogu, dostavlja se na adresu: Grad Virovitica, Trg kralja Zvonimira 1, 33000 Virovitica s naznakom: „Zahtjev – POS natječaj – NE OTVARAJ“ ili osobnom dostavom u pisarnicu Grada Virovitice na istoj adresi u radnom vremenu od 7:00 do 14:00 sati. Zahtjevi se mogu predati zaključno do 27. listopada 2023. godine.

Cijeli tekst Javnog natječaja preuzmite OVDJE

Zahtjev za kupnju stana iz Programa POS preuzmite OVDJE

Skip to content