Parkovi prirode

park2

U neposrednoj blizini grada Virovitice nalazi se Park prirode Papuk i Rezervat Biosfere Mura-Drava-Dunav čiji je sastavni dio Regionalni park Mura-Drava.

Park prirode Papuk nalazi se na 40-ak kilometara od Virovitice, a da bi ga posjetili ponuđeno Vam je više opcija prijevoza te više karakterističnih ulaza u park. U posjet Parku prirode Papuk možete doći automobilom, autobusom, kamperom, motociklom, biciklom ili pješice.

Na sjevernoj strani  postoje tri važnija ulaza u Park prirode: Voćin, Slatinski Drenovac i Orahovica. Na području Virovitičko-podravske županije postavljena je smeđa signalizacija duž Podravske magistrale koja posjetitelje usmjerava prema navedenim ulazima.
Unutar Parka prirode Papuk nalaze se brojna područja koja imaju veći stupanj zaštićenosti nego ostali dijelovi parka. Status posebno zaštićenih područja dobili su zbog svojih neuobičajenih značajki koje ih manifestiraju kao jedinstvene u području, regiji, zemlji ili čak i šire.

park

– Jankovac – zbog izuzetnih prirodnih ljepota Jankovac je 1955. godine proglašen zaštićenom Park – šumom. Na Jankovcu je izgrađena “Grofova poučna staza” koja prolazi najljepšim dijelovima Park šume.
– Rupnica – u blizini mjesta Voćin u sjeverozapadnom dijelu Parka smješten je jedinstveni geološki spomenik prirode Rupnica. Rupnica je još 1948. godine proglašena prvim geološkim spomenikom prirode u Hrvatskoj
– Sekulinačka planina – oko 150 godina stara šuma bukve i jele zaštićena je 1966. godine kao posebni rezervat šumske vegetacije na površini od 8 hektara.
– Stari hrastovi – stari hrastovi su zaštićeni kao spomenik prirode 2005. godine. Visina stabala je oko 33 m, a stara su oko 420 i 500 godina.
– Stanište tise – stanište tise zaštićeno je kao spomenik prirode 2005. godine. na površini od 0,72 hektara. Nekada je Papuk bio bogat tisovom šumom što nam potvrđuju brojni toponimi (Tisovac, Tisica, Tisov potok).
– Pliš-Mališćak-Turjak-Lapjak – Specijalni floristički rezervat koji je dobio ime po četiri susjedna brda

Rezervat Biosfere Mura-Drava-Dunav, koji je pod zaštitom UNESCO-a, čiji je sastavni dio Regionalni park Mura-Drava nalazi se na 15-ak kilometara od Virovitice i predstavlja područje visoke biološke i krajobrazne raznolikosti te bogate geološke i kulturno-tradicijske baštine, a u posjet možete doći automobilom, autobusom, kamperom, motociklom, biciklom ili pješice.Kako je u Europi preko 90 posto močvarnih staništa isušeno te rijeke pretvorene u kanale, rijeka Drava predstavlja prirodno bogatstvo i ljepotu nevjerojatnog krajolika kakva se u Europi jako rijetko viđa.

Šire područje rijeka ujedno je i područje rasprostranjenosti velikog broja ugroženih i zaštićenih vrsta ptica kao što su npr. mali vranac (Phalacrocorax pygmaeus), brezov zviždak (Phyloscopus trochilus), štekavac (Haliaeetus albicilla), mala cigra (Sterna albifrons), čaplja danguba (Ardea purpurea), bijela čaplja (Egretta alba), crna roda (Ciconia nigra). Drava je ujedno i ribljim vrstama najbogatija rijeka u Hrvatskoj od kojih je 5 regionalnih endema dunavskog slijeva. Vlažna staništa ovih rijeka pogodna su staništa za brojne vrste gmazova i vodozemaca, a vrlo je značajna i izuzetno bogata fauna vretenaca te leptira te ne čudi što se uz rijeku dravu veže naziv Europska Amazona.

Više na: www.virovitica-nature.com  i  www.pp-papuk.hr