Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Virovitice za 2020. godinu