JAVNA RASPRAVA o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Južni blok

Temeljem članka 94. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13,
65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Zaključka gradonačelnika Grada Virovitice od 15. veljače
2022. godine, Grad Virovitica, kao nositelj izrade prostornog plana, objavljuje JAVNU RASPRAVU o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Južni blok.

Javni uvid: 17. 02. – 03. 03. 2022. godine
Javno izlaganje: 01. 03. 2022. godine

Poziv na javnu raspravu

Sažetak za javnost DPU Južni blok IV ID_PP

Tekstualni dio DPU Južni blok IV ID_PP

1_Detaljna namjena povrsina_DPU Juzni blok IV ID_PP

2.1_ Promet_DPU Južni blok IV ID_PP

2.2_ Plinoopskrba_DPU Južni blok IV ID_PP

2.3_ ElektroopskrbaVN_DPU Južni blok IV ID_PP

2.4_ ElektroopskrbaNN_DPU Južni blok IV ID_PP

2.5_ Elektronicke komunikacije_DPU Južni blok IV ID_PP

2.6_ Vodoopskrba i odvodnja_DPU Juzni blok IV ID_PP

3_ Uvjeti korištenja_DPU Južni blok IV ID_PP

4_ Uvjeti gradnje_DPU Južni blok IV ID_PP

Izvješće s javne rasprave

Skip to content