Izmjene i dopune Proračuna Grada Virovitice za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu.