Ivica Kirin: Ove godine u planu zamjena postojeće javne rasvjete s novom LED rasvjetom

Na aktualnom satu 9. sjednice gradskog vijeća riječi je bilo, između ostalog, i o porastu cijene električne energije te mogućnostima smanjenja troškova na javnoj rasvjeti koja je veliki potrošač.

Gradonačelnik Ivica Kirin istaknuo je da je dokumentacija za zamjenu javne rasvjete spremna.

Grad je izradio dokumentaciju za zamjenu javne rasvjete te smo projekt nominirali za korištenje kreditne linije preko HBOR-a. Riječ je o tzv. ESIF kreditima uz kamatu 0,25 % godišnje, na otplatu od 10 godina uz poček od maksimalno 6 mjeseci. Uglavnom, planiramo provesti javni natječaj te ove godine, početkom jeseni, krenuti u rekonstrukciju javne rasvjete. Grad Virovitica ima sada dogovorenu cijenu s HEP-om 0,55 kuna po kilovatu, dok je trenutna cijena na tržištu preko 2 kune. Stoga ako do kraja godine ne riješimo kvalitetnu uštedu na javnoj rasvjeti, cijena će nam skočiti s 1,9 milijuna na oko 6,5 do 7 milijuna kuna, ovisno o tome kolika će biti cijena električne energije. Postojeću rasvjetu zamijenit ćemo LED rasvjetom kako bismo, prema procjenama projektanata, postigli uštede oko 70 posto, te bi nam se taj kredit vratio kroz 5 do 7 godina, rekao je gradonačelnik Ivica Kirin.

Prema riječima gradonačelnika, radi se o zamjeni oko 3.400 rasvjetnih tijela, a procijenjena vrijednost projekta je oko 15 milijuna kuna. (virovitica.hr)

Skip to content