Gradske tvrtke

FLORA VTC d.o.o.

Vukovarska 5, 33000 Virovitica

tel 033 803 140

fax 033 800 873

flora-vtc@vt.t-com.hr

www.flora-vtc.hr

Od registriranih djelatnosti Društva najznačajnije su: skupljanje, skladištenje, obrađivanje, odlaganje i prijevoz komunalnog, tehnološkog, te različitih vrsta neopasnog i opasnog otpada.

Flora je jedini nacionalni koncesionar za skupljanje svih vrsta električnog i elektronskog otpada (EE otpad). Flora je također nacionalni koncesionar i za skupljanje otpadnih ulja, baterija i akumulatora, otpadnih vozila, a regionalni koncesionar za skupljanje ambalažnog otpada i otpadnih guma.

Osim toga, Društvo gospodari Gradskim odlagalištem, bavi se održavanjem čistoće javnih gradskih površina, parkova i nasada. Flora gospodari gradskim bazenom, gradskim i okolnim grobljima, bavi se prodajom pogrebne opreme, ukopima i prijevozom pokojnika.

U vlasništvu Tvrtke je veliki vrtni centar i cvjećarnice s velikim izborom cvijeća, biljaka, grmlja, drveća, svih vrsta sadnica i ostalim stvarima za uređenje doma, vrta i okućnice. Također, na usluzi je stručni tim za projektiranje i izvođenje uređenja vrtova, okućnica, parkova i pejzaža.

Više na web stranici… www.flora-vtc.hr


PLIN VTC d.o.o.

Ferde Rusana 2, Virovitica 33000

033/638 458

033/721-306

plin-vtc@vt.t-com.hr

www.plinvtc.hr

Predmet poslovanja (djelatnosti) PLIN-a VTC d.o.o. su:

  1. distribucija plina
  2. opskrba plinom
  3. proizvodnja, distribucija i opskrba toplinske energije
  4. djelatnost građenja, izvođenja priključaka mreže, instalacijski radovi i drugo.

Tvrtka je sukladno svojim djelatnostima organizirana kroz: 1. Službu distribucije 2. Službu opskrbe 3. Službu toplinske energije

Više na web stranici… www.plinvtc.hr


VIRKOM d.o.o.

– Skupljanje i pročišćavanje pitkih i otpadnih voda

– Distribucija vode

Kralja Petra Krešimira IV 30, Virovitica 33000

033/722-714 tel

033/725-400 fax

virkom@virkom.hr

www.virkom.hr

Više na web stranici… www.virkom.hr


Poslovni park Virovitica d.o.o.

  • organizacija i naplata parkiranja na parkiralištima i garažama
  • upravljanje i održavanje stambenih zgrada
  • tržnica na malo
  • tržnica na veliko

Trg bana Josipa Jelačića 21, Virovitica 33000

033 721 786 tel

033 722 095 fax

www.poslovnipark.hr

Više na web stranici… www.poslovnipark.hr


Razvojna agencija VTA

– Izrada programa i projekata za urbanu i ruralnu sredinu putem sustava poduzetništva i gospodarstva

– Stvaranje lokalnih mreža

– Promocija Grada Virovitice (lokalne zajednice)

Trg bana Josipa Jelačića 21, 33000 Virovitica

033 / 638 881

ured@vta.hr

Više na web stranici www.vta.hr


LAG Virovitički prsten

Trg bana Josipa Jelačića 21, 33000 Virovitica

lag.vip@viroviitca.hr

Više na web stranici www.lagvip.hr


Javna vatrogasna postrojba Virovitica

Javna vatrogasna postrojba grada Virovitice djeluje na području grada Virovitice s prigradskim naseljima te na području općina Suhopolje,Gradina, Lukač, Šp. Bukovica i Pitomača. Djelatnost Vatrogasne postrojbe je sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u ekološkim i inim nesrećama. Osim osnovne djelatnosti Javna vatrogasna postrojba Virovitica registrirana je i za: servisiranje i održavanje vatrogasnih aparata, osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, vršenje protupožarnih osiguranja, prijevoz pitke vode za pučanstvo, obavljanje i drugih poslova i usluga vezanih za vatrogasnu djelatnost, veleprodaju i maloprodaju vatrogasnih aparata i vatrogasne opreme.

Više na web stranici… www.jvp-virovitica.hr