Gradska blagajna

gradska-blagajna

Trg kralja Zvonimira 1
Telefon: 638-860 i 638-861
Radno vrijeme:
ponedjeljak, utorak, četvrtak, petak od 7 do 14h
srijeda od 9-16h

PLAĆAJTE BEZ NAKNADE

Grad Virovitica

…računi za komunalnu naknadu, komunalni doprinos, najamninu stana, otkup stana, zakup javne površine, porez na kuću za odmor, porez na tvrtku, zakup mjesnih domova, zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada, Dječji vrtić, Glazbena škola…

Flora Vtc d.o.o.

…Računi za odvoz otpada, naknada za grobno mjesto…

Plin Vtc d.o.o.

…Računi za toplinsku energiju…

Poslovni park Virovitica d.o.o.

…Računi za pričuvu zgrade…

Virkom d.o.o.

…Računi za vodu…

Podijelite sadržaj

Grad Virovitica

Skip to content