9. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

Poziv

Evidencijski listić

1. Aktualni sat
2. Usvajanje Zapisnika sa 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
3. Razmatranje Izvješća o radu Regionalne energetske agencije Sjever za 2021. g.
4. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Virovitica za 2021. g.
5. Razmatranje Izvješća o radu skloništa za životinje za 2021.g.
6. Razmatranje Izvješća o radu Gradskog muzeja Virovitica za 2021. g.
7. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica za 2021. g.
8. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Kazališta Virovitice za 2021. g.
9. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu i financijskom poslovanju za 2021. g. Javne vatrogasne postrojbe Grada Virovitice
10. Razmatranje Godišnjeg izvješća o djelovanju Sportske zajednice za 2021. g.
11. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić za 2021. g.
12. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Osnovne škole Vladimir Nazor Virovitica za 2021. g.
13. Razmatranje Izvješća o radu Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica za 2021. g.
14. Razmatranje Izvješća o radu Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica za 2021. g.
15. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica za 2021. g.
16. Donošenje Odluke o donošenju IV. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Južni blok
16.1. DPU Južni blok – prilozi 
17. Donošenje Odluke o prodaji građevinske parcele (zemljišta) u Poduzetničkoj zoni III Grada Virovitice
18. Donošenje Odluke o izmjenama i dopuni Ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću FLORA VTC d.o.o.
19. Donošenje Odluke o utvrđivanju predmeta poslovanja društva s ograničenom odgovornošću FLORA VTC d.o.o.
20. Donošenje Odluke o izmjeni Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Poslovni park Virovitica
21. Donošenje Odluke o utvrđivanju predmeta poslovanja društva s ograničenom odgovornošću Poslovni park Virovitica
22. Donošenje Odluke o prestanku Zaklade Grada Virovitice
23. Donošenje Odluke o Izmjenama Odluke o izboru najpovoljnijih ponuda na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Virovitice
24. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na zemljištu čk. br. 5823/2 dvorište Milanovac, Ulica 30. svibnja I. odvojak sa 53m2, upisanom u zk.ul.br.12772 k.o. Virovitica
25. Donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Virovitice
26. Razmatranje Izvješća o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. g. za Grad Viroviticu
Dopuna dnevnog reda
27. Odluka o zamjeni nekretnina
27.1. Mišljenje
28. Pitanja i prijedlozi

ODBORI

Skip to content