28. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

Dnevni red

Evidencijski listić

1. Aktualni sat
2. Usvajanje Zapisnika sa 27. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
3. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Flore VTC d.o.o. za 2023. godinu
4. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu POSLOVNOG PARKA VIROVITICA d.o.o. za 2023. g.
5. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu VIRKOMA d.o.o. Virovitica za 2023. g.
6. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Razvojne agencije VTA za 2023. godinu
7. Razmatranje Izvještaja o radu Informativnog centra Virovitica d.o.o. za 2023. g.
8. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu i financijskom poslovanju Vatrogasne zajednice Grada Virovitice za 2023. g.
9. Razmatranje Izvješće o izvršenju Programa rada Turističke zajednice Grada Virovitice za 2023. g. s financijskim izvješćem
10. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Virovitice za 2023. g.
11. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023.g.
12. Razmatranje Izvješća Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. g.
13. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Virovitice za 2024. g. i projekcija za 2025. i 2026. g.
14. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Grada Virovitice za 2023. godinu
15. Donošenje Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. g.
16. Donošenje Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2024. g.
17. Donošenje Izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Virovitice za 2024. g.
18. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje trgovačkom društvu Poslovni park Virovitica d.o.o.
19. Donošenje Odluke o kriterijima i pokazateljima učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom na području Grada Virovitice
20. Donošenje Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi – Gradski park
21. Donošenje Odluke o prodaji građevinske parcele (zemljišta) u Poduzetničkoj zoni III Grada Virovitice (materijali će se dostavit naknadno)
22. Donošenje Odluke o prijenosu prava vlasništva na nekretninama Republici Hrvatskoj
23. Donošenje Odluke o prijenosu prava vlasništva na nekretnini Domu za odrasle osobe Borova (dio materijala će se dostaviti naknadno)
24. Donošenje Odluke o prijenosu prava vlasništva nekretnine Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama
25. Donošenje Odluke o potpori razvoju pčelarstva na području Grada Virovitice za 2024-2027. godinu
26. Donošenje Odluke o mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe na području Grada Virovitice

27. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica
28. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenike i namještenika Grada Virovitice
29. Donošenja Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Virovitice i to:
a) Odluke o dodjeli Zlatne plakete Grada Virovitice
b) Odluke o dodjeli Zahvalnice Grada Virovitice
30. Pitanja i prijedlozi.

Skip to content