23. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

Poziv na 23. sjednicu Gradskog vijeća Grada Virovitice

Evidencijski listić

1. Aktualni sat
2. Usvajanje Zapisnika sa:
a) 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
b) 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
c) 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
3. Donošenje Proračuna Grada Virovitice za 2024. g. i projekcija za 2025.i 2026. g.
4. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Virovitice za 2024. g.
5. Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture u 2024. godini
6. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2024. godini
7. Donošenje Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2024. godinu
8. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2024. godinu
9. Donošenje Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2024. godinu
10. Donošenje Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake za 2024. g.
11. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Virovitice za 2024. g.
12. Donošenje Programa javnih potreba u sportu Grada Virovitice za 2024. g.
13. Donošenje Odluke o porezima Grada Virovitice
14. Donošenje Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području grada Virovitice
15. Donošenje Programa de minimis potpora za nove investicije u poduzetničkim zonama Grada Virovitice za 2024-2026. godinu
16. Donošenje Pravilnika o kupoprodaji građevinskog zemljišta temeljem Programa de minimis potpora za nove investicije u poduzetničkim zonama Grada Virovitice za 2024-2026. godinu
17. Donošenje Odluke o osnivanju Poduzetničke Mega zone
18. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Poduzetničke zone Zapad I
19. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Poduzetničke zone Antunovac
20. Donošenje Odluke o trećim izmjenama Odluke o izboru najpovoljnijih ponuda na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Virovitice – 25 godina
21. Donošenje Odluke o drugim izmjenama Odluke o izboru najpovoljnijih ponuda na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Virovitice – 5 godina
22. Donošenje Odluke o produženju zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Virovitice za sjetvenu 2023./2024. godinu
23. Donošenje Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2024. godinu
24. Donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite za Grad Viroviticu u 2023. godini
25. Donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite Grada Virovitice sa financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 2024-2026.g.
26. Donošenje Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanica Orahovica za 2024. godinu
27. Razmatranje Informacije o gospodarstvu Grada Virovitice za 2022. g.
28. Razmatranje Upute Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine vezano uz nadzor nad provedbom Zakona o komunalnom gospodarstvu
29. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika Grada Virovitice
30. Donošenje Rješenja o:
a) razrješenju članova Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica
b) imenovanje članova Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica
31. Pitanja i prijedlozi.

Skip to content