14. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

Dnevni red

Evidencijski listić

 1. Aktualni sat
 2. Usvajanje Zapisnika sa 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
 3. Usvajanje Zapisnika sa 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
 4. Razmatranje Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Virovitice za razdoblje siječanj – lipanj 2018.g.
 5. Razmatranje Izvješća o stanju u prostoru Grada Virovitice za razdoblje 2013-2017.g.
 6. Donošenje Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja središta Virovitice
 7. Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Športsko rekreacijske zone
 8. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Virovitice za 2018. godinu
 9. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica
 10. Donošenje Odluke o produženju zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Virovitice za sjetvenu 2018/2019. godinu
 11. Donošenje Izmjena i dopuna Plana rasporeda kioska na području Grada Virovitice
 12. DOPUNA – Odluka o dugoročnom zaduženju
 13. Pitanja i prijedlozi
Podijelite sadržaj

Grad Virovitica