Župan Tomislav Tolušić proglasio elementarnu nepogodu za cijelo područje Virovitičko-podravske županije osim gradova Virovitice i Orahovice

poplave 1Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda (Narodne novine broj: 73/97), župan Virovitičko-podravske županije Tomislav Tolušić donio je Odluku o proglašenju elementarne nepogode za cijelo područje Virovitičko-podravske županije osim grada Virovitice i Orahovice. Proglašava se elementarna nepogoda za cijelo područje Virovitičko-podravske županije osim grada Virovitice i Orahovice, uzrokovana prevelikom količinom oborina (naplavine) iznad višegodišnjeg prosjeka početkom mjeseca svibnja, uslijed čega je došlo do izlijevanja vode iz kanalske mreže na poljoprivredne površine, prometnice i naselja, te je došlo do nastanka šteta na svim poljoprivrednim kulturama (žitaricama, industrijskom bilju, povrću, krmnom bilju, livadama i pašnjacima), stoci, trajnim nasadima, građevinskim objektima (stambeni objekti i gospodarske građevine te oprema) i prometnoj infrastrukturi. (www.vpz.hr)

Skip to content