Župan Igor Andrović i gradonačelnik Ivica Kirin razgovarali o budućim projektima megazone Zapad II, Turističke zone Bilogora i Aglomeracije Virovitica

Gradonačelnik Ivica Kirin održao je u Gradskoj upravi sastanak sa županom Virovitičko-podravske županije Igorom Androvićem, ravnateljicom Državnog arhiva u Virovitici Dijanom Cenger te ravnateljicom Razvojne agencije VTA Tihanom Harmund. Tema sastanka bili su projekti na kojima Grad trenutno radi, kao i oni koji su u fazi projektiranja za naredno razdoblje, a koje je podržao i župan Igor Andrović.

Tom prigodom prezentiran je i software za praćenje projekata, koje se provodi u suradnji s Visokom školom Virovitica, a s ciljem nadziranja projekata i poštivanja rokova te kvalitetnog planiranja.

Govorilo se i o tri velika projekta koja bi Grad, u suradnji s Virovitičko-podravskom županijom i Razvojnom agencijom VIDRA, predložio za Nacionalnu razvojnu strategiju.
Riječ je o izgradnji i uređenju gospodarske megazone Zapad II veličine 350 hektara, uz prigradsko naselje Korija. Drugi projekt je Turistička zona Bilogora koja se također prostire na 350 hektara te obuhvaća Virovitičke ribnjake i prostor prije ribnjaka, a glavni razlog za izgradnju ovako velike zone, prema riječima gradonačelnika Ivice Kirina, je geotermalni potencijal, odnosno bušotina Viro II.

Treći projekt bi bio predložen za Nacionalnu razvojnu strategiju je Aglomeracija Virovitica koja se odnosi na sustav obrane od poplava, navodnjavanje te turističko-rekreacijske aspekte, odnosno povezivanje Virovitičkih jezera s rijekom Dravom i Ođenicom.
Navedeno podrazumijeva uređenje naših ribnjaka, stvaranje akumulacije Franjevina uz državnu cestu D2 prema Grubišnom polju te uređenje Ođenice s pratećim sadržajima, rekao je gradonačelnik Ivica Kirin.

20171116 134745

Skip to content