Zbor građana Mjesnog odbora Podgorje

U srijedu je u mjesnom domu  Mjesnog odbora Podgorje održan zbor građana. Uzpredsjednika Mjesnog odbora Josipa Olekse, zboru su bili nazočni i virovitičkigradonačelnik Zvonko Kožnjak sa suradnicima i direktori gradskih komunalnihpoduzeća Virkom i Flora. Od većih radova koji su izvršeni tijekom 2007.godine treba naglasiti da je izvršeno asfaltiranje parkirališta i pristupamjesnom domu, za potrebe nogometnog kluba…

U srijedu je u mjesnom domu  Mjesnog odbora Podgorje održan zbor građana. Uz
predsjednika Mjesnog odbora Josipa Olekse, zboru su bili nazočni i virovitički
gradonačelnik Zvonko Kožnjak sa suradnicima i direktori gradskih komunalnih
poduzeća Virkom i Flora.

Od većih radova koji su izvršeni tijekom 2007. godine treba
naglasiti da je izvršeno asfaltiranje parkirališta i pristupa mjesnom domu, za
potrebe nogometnog kluba je izvršeno planiranje zemlje kod nogometnog
igrališta, obnovljena je stolarija na mjesnom domu kao i stepenišna ograda, a
na području Mjesnog odbora u odvojku Nikole Tavelića izgrađene su dvije
taložnice. Pored navedenoga ponovno je izvršeno nasipavanje poljskih puteva
žutim šljunkom te je srušena stara područna škola.

Do kraja tekuće godine izvršit će se sanacija odvodnje
oborinskih voda kod mjesnog doma kako bi se spriječilo oticanje vode na
privatne parcele, a poduzet će se i određene zakonske mjere vezane za
kažnjavanje osoba koje se nepridržavaju osnovnih načina postupanja vezano za
pražnjenje septičkih jama, održavanje kanala i drugo.

Sljedeće godine najvažniji radovi koji će biti izvršeni su u
svakom slučaju početak izgradnje kanalizacijske mreže ( sekundarne mreže, s
obzirom da je kolektor pri završetku izgradnje) za naselja Sv. Đurađ, Podgorje
i Golo Brdo. Nadalje riješit će se i postavljanje novih autobusnih stajališta
za navedena naselja.

Skip to content