Zbog velikog broja napuštenih grobnih mjesta izmjena Odluke o grobljima

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

1290079473Na sjednici Kolegija gradonačelnika na zahtjev tvrtke Flora Vtc  razmotrena je Odluka kojim se predlažu izmjene i dopune važeće Odluke o grobljima. Kako je u postupku sređivanja grobljanske evidencije utvrđeno da postoji velik broj napuštenih grobnih mjesta pojavila se je potreba rješavanja njihovog statusa, definiranjem sadržaja rješenja kojim se dodjeljuje pravo korištenja grobnog mjesta i jasnijim definiranjem obveza nasljednika u smislu određivanja korisnika grobnom mjesta.

Slijedom takvog zatraženo je propisivanje novog stavka kojim se određuje da uprava groblja može dodjeljivati na korištenje nova grobna mjesta odnosno mjesta na kojima nisu obavljani ukopi, grobna mjesta za koja je utvrdila da su ih korisnici napustili i grobna mjesta koja su korisnici vratili odnosno ustupili upravi groblja. Također se predlaže da se jasnije odrede obveze nasljednika grobnog mjesta kao i da se propiše obveza nasljednika ukoliko rješenjem o nasljeđivanju nije određeno nasljeđivanje prava na grobno mjesto.

 

 

Skip to content