Zbog sigurnosti mještana uklanjaju se stara stabla u parku u Koriji

Na inicijativu Vijeća mjesnog odbora Korija obavljaju se radovi u parku u mjestu odnosno uklanjaju stara stabla koja ugrožavaju sigurnost mještana. Tako su unatoč „debelom“ minusu djelatnici Flore VTC krenuli s uklanjanjem starih stabala, ali i trulih grana. Radove je posebno pozdravio predsjednik Vijeća mjesnog odbora Korija Mario Deskar zahvalivši Gradu Virovitici što ažurno ispunjava sve zahtjeve koje Vijeće mjesnog odbora zatraži te je u kratkom vremenu u Koriji riješeno nekoliko ključnih problema s kojima su susretali mještani.

Treba napomenuti i da je Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Grada Virovitice izdao građevinsku dozvolu za rekonstrukciju i uređenje parka u Koriji. Projektom je utvrđeno stvarno stanje dendrološkog materijala u parku, prilagođena funkcija parka stvarnim korisnicima, planirane staze u funkciji povezivanja naselja, sađenje novih atraktivnih vrsta, prijedlog rasvjete, prijedlog sprava za dječju igru i rekreaciju te izgradnja fontane. Park se nalazi na površini od 18.555 m², a dio površine pripada Crkvi Pohođenja blažene Djevice Marije. Trokutastog je oblika, a cilj je da park postane aktivan prostor naselja Korije i okolice kao mjesto boravka, odmora, okupljanja, druženja, sporta i igre te mjesto doživljavanja prirode.

park korija 2

Skip to content