Završeni radovi na rekonstrukciji javne rasvjete: Ušteda energije, manji broj kvarova i manji troškovi održavanja

Završeni su radovi na rekonstrukciji javne rasvjete na području grada Virovitice, te je trenutno ostala samo dostava završnih izvješća i ostale potrebne dokumentacije.
Rekonstrukcija javne rasvjete na području grada Virovitice financirala se putem financijskog instrumenta ”ESIF Krediti za javnu rasvjetu”, sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u sklopu Operativnog programa ”Konkurentnost i kohezija 2014-2020”, pri čemu je sklopljen ugovor sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU zastupanog putem Hrvatske banke za obnovu i razvitak.

Kroz projekt su zamijenjene postojeće neučinkovite svjetiljke s visoko efikasnim LED svjetiljkama koje imaju kvalitetnu optiku i viši stupanj energetske efikasnosti. Za razliku od postojećih, one udovoljavaju i ekološke zahtjeve zaštite od svjetlosnog onečišćenja. Pozitivni efekti ugradnje novih zamjenskih svjetiljki očituju se kroz postizanje propisanih svjetlotehničkih parametara cestovne rasvjete (HRN EN 13201), a smanjuje se potrošnja električne energije, što za posljedicu ima i smanjene emisije stakleničkih plinova. Novopostavljena rasvjetna tijela osim svjetlotehničkih zahtjeva zadovoljavaju i energetske zahtjeve, pri čemu su u obzir uzeti i ekološki aspekti i zahtjevi urbane kulture.

Niža potrošnja smanjiti će troškove električne energije, nove svjetiljke imat će manji broj kvarova, kao i garanciju na kvarove, čime će se smanjiti i troškovi za održavanje.

U sustav javne rasvjete uveden je sustav upravljanja i regulacije svjetiljki javne rasvjete. U ruralnim i manje frekventnim dijelovima ugrađene su svjetiljke s pretprogramiranim predspojnim napravama s autonomnom regulacijom. Ovim sustavom regulacije omogućeno je podešavanje osvjetljenja koristeći tri različite razine i to u kombinaciji s pet različitih vremenskih perioda rada javne rasvjete, ovisno o potrebama korisnika pri čemu se mogu naknadno mijenjati režimi rada.

Uz samu zamjenu i postavljanje 3.460 komada rasvjetnih tijela pri rekonstrukciji javne rasvjete na području grada Virovitice, zamijenjeno je i 160 dotrajalih stupova cestovne rasvjete te 22 stupa dekorativne rasvjete, dok je postojećih 427 komada LED rasvjetnih tijela zadržano jer su zadovoljavala tražene uvjete.

Na godišnjoj razini očekuje se ušteda potrošnje električne energije za 60 %, a što nadalje izravno utječe na novčanu uštedu te smanjenje godišnje emisije CO2. (Fotografije: Matija Turkalj)

logo
”Rekonstrukcija javne rasvjete na području grada Virovitice financirala se putem financijskog instrumenta ”ESIF Krediti za javnu rasvjetu”, sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u sklopu Operativnog programa ”Konkurentnost i kohezija 2014-2020”, pri čemu je sklopljen ugovor sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU zastupanog putem Hrvatske banke za obnovu i razvitak.”
”Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa ”Konkurentnost i kohezija”
Skip to content