Započinju radovi na uređenju zgrade vojarne

Gradonačelnik Zvonko Kožnjak potpisao je danas sa Rajkom Stilinovićem,direktorom pitomačke građevinske tvrtke Croming d.o.o. ugovor oizvođenju radova na sanaciji zgrade bivše vojarne Virovitica te sRankom Carevićem, direktorom tvrtke „CIP“ ugovor o stručnom nadzoru.Gradonačelnik Zvonko Kožnjak potpisao je danas sa Rajkom Stilinovićem, direktorom pitomačke građevinske tvrtke Croming d.o.o. ugovor o izvođenju radova na sanaciji zgrade bivše vojarne Virovitica te s Rankom Carevićem, direktorom tvrtke „CIP“ ugovor o stručnom nadzoru.

Ugovorena vrijednost radova je 1.707.000,00 kuna čime će se sanirati krovište i zamijeniti kompletna vanjska stolarija glavne ulične zgrade desne strane bivše vojarne. Radovi na sanaciji zgrade koja će nakon završetka radova postati nova zgrada budućeg virovitičkog Veleučilišta započet će odmah po potpisu ugovora, te završiti do kraja prosinca ove godine.

Istovremeno Grad započinje sa postupkom javne nabave za projektnu dokumentaciju adaptacije unutrašnjosti zgrade kako bi se prilagodila potrebama visokog školstva. Sredstva za sve ove radove i projektnu dokumentaciju osigurava Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa iz državnog proračuna.

Nakon izrade projektne dokumentacije i pribavljanja potrebnih dozvola očekuje se da će radovi na uređenju zgrade  potrajati do jeseni iduće godine kada će prvi studenti zakoračiti u nove prostore Veleučilišta u Virovitici.

Skip to content