Započela prijava kandidata za upis u Visoku školu za menadžment u turizmu i informatici

Danas je započela prijava kandidata za upis u Visoku školu zamenadžment u turizmu i informatici, odnosno prijava za upis u prvugodinu stručnog studija menadžmenta u akademskoj godini 2007./2008.(stručni studij Menadžmenta, smjer Informatičkog menadžmenta).Danas je započela prijava kandidata za upis u Visoku školu za menadžment u turizmu i informatici, odnosno prijava za upis u prvu godinu stručnog studija menadžmenta u akademskoj godini 2007./2008. (stručni studij Menadžmenta, smjer Informatičkog menadžmenta).

Prijave se primaju u prostorijama Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici (stara zgradi Strukovne škole u Virovitici, Trg Ljudevita Patačića 3), gdje će se održavati nastava Visoke škole.

Inače, i u utorak, 13. studenog, primati će se prijave od 8 do 12 sati. Detalji o potrebnim dokumentima za prijavu mogu se pronaći na službenoj internet stranici Virovitičko – podravske županija www.vpz.hr.

Razredbeni postupak provesti će se 14. studenoga 2007. u prostorijama Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici. Rezultati razredbenog postupka za studij Menadžmenta, smjer informatički menadžment biti će objavljeni 15. studenoga 2007. godine u 9 sati u prostorijama Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, Trg Ljudevita Patačića 3.

Upisi za studij Menadžmenta, smjer informatički menadžment biti će 15. studenoga 2007. godine, u vremenu od 10 do 13 sati u prostorijama Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.

Skip to content