Zaklada grada Virovitice

Zaklada Grada Virovitice

Trg kralja Zvonimira 1
33000 Virovitice

Zaklada Grada Virovitice je osnovana 2011. godine od strane Grada Virovitice, na inicijativu gradonačelnika Ivice Kirina, a po uzoru na Zakladu policijske solidarnosti koja je jedna od najuspješnijih koje djeluju na području Republike Hrvatske

Svrha zaklade

 • dodjela pomoći za potrebe liječenja i pomoć osobama koje zbog narušenog zdravstvenog stanja ne mogu same snositi troškove liječenja ili ih isto dovodi u tešku materijalnu situaciju,
 • dodjela financijske pomoći za izgradnju objekata smještaja socijalne namjene i to stanova za socijalno ugrožene obitelji i osobe, domova za smještaj starih i nemoćnih i napuštenih osoba
 • pomaganja osobama s invaliditetom zbog po­većanih potreba liječenja i svakodnevnih potreba ako pomoć ne mogu osigurati sami preko svojih skrbnika i institucija,
 • dodjela potpore za obnovu i popravak oštećenih objekata uzrokovanih elementarnim nepogodama, požarom i drugim iznenadnim nepogodama i nesrećama, nabava pokretne
 • imovine, prema stupnju oštećenja i financijskim mogućnostima,
 • dodjela pomoći učenicima i studentima s područja Grada Virovitice koji se školuju na
 • srednjim školama i visokim učilištima.

Kontakt:

 • Zaklada Grada Virovitice
 • Trg kralja Zvonimira 1
 • 33000 Virovitica
 • e-mail: zaklada@virovitica.hr
 • OIB: 57139095940
 • IBAN: HR 0723600001102267407