Zaklada Grada Virovitice uskoro počinje sa radom

zakladaJučer je Grad Virovitica zaprimio posljednje rješenje koje je bilo potrebno da bi Zaklada Grada Virovitice  mogla početi sa radom.

Upraviteljica Zaklade je gđa Miroslava Vodopić, a upravno vijeće čine: Đurđica Aragović,  Ana Bajer-Feketić, Marija Bajan-Prokl, Sanja Kirin i Željka Grahovac.

Upravno vijeće i upraviteljica dogovorit će način rada Zaklade, primanje i rješavanje zahtjeva kao i komuniciranje sa budućim korisnicima.

Kao prvi korak Grad će dati u izradu internetsku stranicu Zaklade koja će sadržavati sve informacije potrebne za ostvarivanje pomoći od Zaklade, kontakte kao i zaprimljene zahtjeve i odobrene pomoći.

Cilj Zaklade je pomoći  građanima Virovitice kojima je pomoć najpotrebnija u zdravstvenoj zaštišti, rješavanju socijalnih prilika i školovanju srednjoškolaca i studenata.

Skip to content