Za tekuće troškove vijeća mjesnih odbora 140.000,00 kuna

Grad Virovitica i ove godine predvidio je sredstva u iznosu od 140.000,00 kuna za tekuće troškove vijeća mjesnih odbora nastalih povodom proslava dana mjesta, malih komunalnih akcija…Grad Virovitica i ove godine predvidio je sredstva u iznosu od 140.000,00 kuna za tekuće troškove vijeća mjesnih odbora nastalih povodom proslava dana mjesta, malih komunalnih akcija, poklona djeci i starijim bolesnim osobama, pomoći udrugama, te naknade za članove vijeća mjesnih odbora i troškove reprezentacije, dok će se veće investicije posebno utvrđivati.

Skip to content