Za šport u 2009. godini 2.346.000,00 kuna

Za program javnih potreba u športu Grada Virovitice proračunom za 2009. godinu osigurano je 2.346.000,00 kuna. Svrha ovog programa je omogućiti bavljenje tjelesnom aktivnošću što većeg broja djece, mladeži i građanstva…Za program javnih potreba u športu Grada Virovitice proračunom za 2009. godinu osigurano je 2.346.000,00 kuna. Svrha ovog programa je omogućiti bavljenje tjelesnom aktivnošću što većeg broja djece, mladeži i građanstva, koja se organizirano izvodi radi postizanja športskih postignuća te radi unapređenja zdravlja i rekreacije.

Treba napomenuti da se osiguravaju sredstva za organizirano bavljenje športom najmlađih uzrasta u iznosu od 990.000,00 kuna, te da je Grad Virovitica jedan od rijetkih gradova koji izdvajaju više od predviđenih 5 posto za šport. Grad Virovitica izdvaja čak 7.6 posto od svojih poreznih prihoda.

Skip to content