Za komunalne poslove i graditeljstvo u 2009. godini 20% više sredstava – 43.000.819,00 kuna

Najviše sredstava u proračunu za 2009. godinu planirano je za komunalne poslove i graditeljstvo. Treba naglasiti da je predočen naročito razvojni program građenja koji pored kontinuiranog nastavka realizacije započetih projekata…Najviše sredstava u proračunu za 2009. godinu planirano je za komunalne poslove i graditeljstvo. Treba naglasiti da je predočen naročito razvojni program građenja koji pored kontinuiranog nastavka realizacije započetih projekata, otvara i nove projekte i aktivnosti, posebno na poslovima izgradnje i rekonstrukcije javnih površina.

Bez obzira na probleme i poteškoće koji se očekuju u 2009. godini, vezano za najavljenu recesiju i nadalje se očekuje realizacija gospodarskih projekata vezanih za započetu kapitalnu gradnju infrastrukture u poduzetničkim zonama, praćene sredstvima Ministarstva gospodarstva i Fonda za regionalni razvoj, a također i sredstvima Grada Virovitice. Ovaj program svakako ostvaruje pretpostavke za gospodarski razvoj.

Planirana su sredstva u iznosu od 43.000.819,00 kuna i povećana su za 22 posto u odnosu na 2008. godinu. Tako se u slijedećoj godini planira između ostalog završiti rekonstrukcija ulice A. Mihanovića, izgraditi kružni tok, dio ceste i parkiralište u Rusanovoj ulici, izgraditi nastavak turističke ceste na Virovitičkim ribnjacima, izgraditi cestu i drugu komunalnu infrastrukturu u Južnom bloku, izgraditi infrastrukturu u ulici Vinka Belobrka-istok, rekonstruirati cestu u Mlinskoj ulici u Sv. Đurđu, rekonstruirati parkiralište na zapadnom ulazu u Opću bolnicu, izgraditi cestu i drugu komunalnu infrastrukturu u ulici Vladimira Nazora, rekonstruirati dio ceste u ulici Miroslava Krleže, rekonstruirati dio ceste u ulici Svetog Trojstva u Milanovcu gdje će se raditi i rekonstrukcija javne rasvjete i izgradnja sustava odvodnje, rekonstruirati nogostup u dijelu ulice Rezovački put u Rezovcu, izgradnja ceste i druge komunalne infrastrukture u ulici Jana Vlašimskog-produžetak, rekonstrukcija dijela nogostupa u Strossmayerovoj ulici u Virovitici, rekonstrukcija dijela nogostupa u ulici Ferde Rusana u Virovitici, rekonstrukcija dijela ceste u Odvojku ulice kardinala Kuharića u Čemernici, urediti parkiralište kod dječjeg vrtića.

Također će se izraditi i projektna dokumentacija za rekonstrukciju mosta u ulici Petra Preradovića kako bi se proširio i za pješake, uređenje parkirališta na Kvaternikovom trgu, uređenju parkirališta iza zgrade Općinskog suda. Izraditi će se i idejno rješenje buduće šetnice Grada Virovitice. U poduzetničkim zonama izgraditi će se cesta i druga komunalna infrastruktura u Poduzetničkoj zoni III. Izgraditi će se projektna dokumentacija za rekonstrukciju i dogradnju javne rasvjete dječjih igrališta.
Izgraditi će se vodovod u prigradskom naselju Jasenaš, vodovod u Podgorju u ulici Nikole Tavelića VII odvojak, sustav odvodnje u Rezovačkim Krčevinama, te proširiti i rekonstruirati sustav odvodnje u gradu Virovitici i prigradskim naseljima.
Predviđena su i inicijalna sredstva za projekt obnove Gradskog parka.

Skip to content