VŠMTI: Jesenski upisni rok u 1. godinu studija u ak. god. 2015./16.

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Za upise u 1. godinu Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici preddiplomskih stručnih studija na jesenskom upisnom roku preostalo je dva slobodna mjesta na studiju Menadžmenta, smjer Informatički menadžment i dva na studiju Poduzetništva, smjer Poduzetništvo usluga. Prijave na navedene studijske programe provode se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta na kojemu će 21. rujna nakon 16 sati biti objavljena rang lista pristupnika koji zadovoljavaju uvjete za upis. Upisi će se provoditi 22. rujna s početkom od 11 sati.

Skip to content