VPŽ odobreno 28 projekata vrijednih 14 milijuna kuna – Gradu Virovitici kao nositelju projekata za sufinanciranje 12 EU projekata dodijeljeno 4.203.191,23 kuna

U Vukovaru je, u Gradskom muzeju Dvorca Eltz, u organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, održano predstavljanje hrvatskog predsjedanja Strategijom Europske unije za Dunavsku regiju.

U sklopu predstavljanja, ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Marko Pavić uručio je ugovore o dodjeli bespovratnih nacionalnih i EU sredstava korisnicima iz pet slavonskih županija vezanih za Program sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu.
Korisnicima s područja Virovitičko-podravske županije, odobreno je najviše projekata od svih slavonskih županija, ukupno njih 28 u vrijednosti gotovo 14 milijuna kuna. Od navedenog iznosa, Virovitičko-podravskoj županiji, kao nositelju projekata, odobreno je najviše sredstava, odnosno sufinanciranje sedam EU projekata, u ukupnoj vrijednosti 6.086.760,45 bespovratnih kuna. Ugovore je potpisao i preuzeo virovitičko-podravski župan Igor Andrović.

Gradu Virovitici za sufinanciranje dvanaest projekata odobreno je 4.203.191,23 kuna, a ugovore je potpisao i preuzeo gradonačelnik Ivica Kirin.

Projekti kojima je nositelj Grad Virovitica:

Grad Virovitica, Energetska obnova zgrade Centra kulture Virovitica – 1.224.563,69 kuna.
Grad Virovitica, Izgradnja reciklažnog dvorišta u Virovitici – 439.182,75 kuna.
Grad Virovitica, Energetska obnova zgrade Društvenog doma u Rezovcu -282.911,11 kuna.
Grad Virovitica, Energetska obnova zgrade Mjesnog doma u Golom Brdu – 227.077,50 kuna.
Grad Virovitica, Energetska obnova zgrade PŠ Milanovac – 167.306,95 kuna.
Grad Virovitica, Energetska obnova zgrade Mjesnog doma u Koriji – 199.440,30 kuna.
Grad Virovitica, Energetska obnova zgrade streljane u Virovitici – 268.843,67 kuna.
Grad Virovitica, Izgradnja ceste i druge komunalne infrastrukture u poduzetničkoj zoni Antunovac – 333.610,21 kuna.
Grad Virovitica, Energetska obnova zgrade Društvenog doma u Milanovcu – 299.427,77 kuna.
Grad Virovitica, Energetska obnova zgrade Društvenog doma u Podgorju – 278.667,71 kuna.
Grad Virovitica, Energetska obnova zgrade Mjesnog doma Rezovačke Krčevine – 120.541,74 kuna.
Grad Virovitica, Energetska obnova zgrade Mjesnog doma Sveti Đurađ – 361.617,83 kuna.

Projekti kojima je nositelj Virovitičko-podravska županija:

Virovitičko-podravska županija, Energetska obnova zgrade B Osnovne škole Petra Preradovića Pitomača – 565.421,22 kuna.
Virovitičko-podravska županija, Energetska obnova zgrade dvorane Tehničke škole u Virovitici – 1.728.608,05 kuna.
Virovitičko-podravska županija, Energetska obnova zgrade Područne škole Josipovo pri Osnovnoj školi Eugena Kumičića Slatina – 110.252,84 kuna.
Virovitičko-podravska županija, Energetska obnova zgrade Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića – 1.262.398,86 kuna.
Virovitičko-podravska županija, Energetska obnova zgrade Osnovne škole Suhopolje i školske dvorane – 744.915,82 kuna.
Virovitičko-podravska županija, Energetska obnova zgrade Opće medicine Virovitica – 420.193,40 kuna.
Virovitičko-podravska županija, Energetska obnova zgrade Doma zdravlja – Paviljon IV. Slatina – 1.254.970,26 kuna.

Ostalim korisnicima s područja VPŽ sufinancirani će biti sljedeći projekti, u sljedećim iznosima:

Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije, Energetska obnova zgrade Doma zdravlja u Bušetini – 229.203,74 kuna.
Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije, Energetska obnova zgrade Doma zdravlja u Suhopolju – 334.625,06 kuna.
Opća bolnica Virovitica, Energetska obnova zgrade dječjeg dispanzera, opće medicine, ginekoloških ordinacija i uprave Opće bolnice – 85.705,28 kuna.
Općina Čačinci, Energetska obnova zgrade sportskog doma u Čačincima – 251.706,14 kuna.
Općina Čađavica, Energetska obnova društvenog doma u Noskovcima – 143.489,13 kuna.
Općina Lukač, Energetska obnova zgrade Općine i Društvenog doma Lukač – 237.729,04 kuna.
Općina Mikleuš, Energetska obnova zgrade društvenog doma u Mikleušu – 110.087,06 kuna.
Općina Špišić Bukovica, Izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini Špišić Bukovici – 245.319,53 kuna.
Općina Špišić Bukovica, ‘Kuća čaja – Oaza mira” – 1.121.243,16 kuna.
Svečanosti potpisivanja ugovora s područja Virovitičko-podravske županije, između ostalih, nazočili su i nazočili: zamjenik župana Darko Žužak, načelnici općina Čačinci (Mirko Mališ), Čađavica (Mirko Rončević), Mikleuš (Milan Dundović) i Špišić Bukovica (Hrvoje Miler). Bili su tu i ravnatelji, Opće bolnice Virovitica Dinko Blažević i Doma zdravlja VPŽ Ivica Fotez, kao i ravnateljica županijske razvojne agencije VIDRA Emina Kovač te razvojne agencije Grada Virovitice VTA Tihana Harmund. Uz ministre Marka Pavića (regionalnog razvoja i fondova EU) i Gordana Grlića Radmana (vanjski poslovi), predstavljanju u Vukovaru, između ostalih, nazočili su i župani slavonskih županija Ivan Anušić, Božo Galić i Danijel Marušić, kao i ravnatelj SAFU-a Tomislav Petric, gradonačelnik Grada Vukovara Ivan Penava…. (vpz.hr, virovitica.hr, Fotografije: Kristijan Toplak)

Skip to content