Vodni priključci ubuduće besplatni

2013_06170104Na sjednici Kolegija gradonačelnika razmatran je prijedlog izmjena i dopuna gradskog proračuna za ovu godinu. Prijedlogom Kolegija, koji će biti upućen na usvajanju Gradskom vijeću, proračun za 2013. godinu planiran u iznosu od 91.710.000 kuna izmjenama i dopunama smanjuje se za 5.353.000 kuna ili za 5,8 posto, tako da će u konačnosti za ovu godinu iznositi 86.356.000 kuna. Sukladno prijedlogu izmjena i dopuna donijet je i prijedlog izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture grada Virovitice za 2013. godinu, koji će se uvećati za 32.300 kuna, što je uvećanje za 3 posto od planiranog tako da će, ukoliko ga gradski vijećnici prihvate, za 2013. godinu iznositi 10.036.000 kuna. Jedna od najznačajnijih donijetih odluka koja će obradovati mnogobrojne žitelje grada Virovitice i prigradskih naselja je da su građani temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama ubuduće oslobođeni plaćanja naknade za priključenje na vodne građevine, odnosnu vodovodnu mrežu i kanalizaciju, a sukladno Zakonu na vodnu građevinu moći će se besplatno priključiti i oni građani koji još do sada nisu ishodili građevinsku dozvolu za nekretninu na koju će se priključiti.

Skip to content