Vlada RH Uredbom osnovala visoku školu u Virovitici

Na današnoj sjednici Vlade Republike Hrvatske, usvojena je Uredba pokojoj se osniva se javna ustanova pod nazivom „Visoka škola menadžmentu informatici u Virovitici“.Na današnoj sjednici Vlade Republike Hrvatske, usvojena je Uredba po kojoj se osniva se javna ustanova pod nazivom „Visoka škola menadžment u informatici u Virovitici“. U obrazloženju Uredbe stoji:

Ovom Uredbom osniva se javna ustanova pod nazivom: Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici (u daljnjem tekstu: Škola). Ovlast Vlade Republike Hrvatske za osnivanje Škole proizlazi iz članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama (“Narodne novine”, broj 76/1993, 29/1997 i 47/1999) i članka 49. stavka 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (“Narodne novine”, broj 123/2003, 105/2004 174/2004 i 46/2007). Skupština Virovitičko-podravske županije, na sjednici održanoj 31. ožujka 2006. godine, i Gradsko vijeće Grada Virovitice, na sjednici održanoj 12. travnja 2006. godine, donijeli su Zaključak o prihvaćanju sporazuma o osnivanju Škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.

Prihvativši ovu inicijativu tijela jedinica lokalne i područne samouprave, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa predlaže Vladi Republike Hrvatske donošenje Uredbe o osnivanju Škole kao javnog visokog učilišta utemeljenog na stručnoj nastavnoj djelatnosti, koja će mladoj populaciji pružiti prigodu da steknu znanja potrebna za rad te nastavak života u vlastitom kraju. Prava i dužnosti osnivača, Republike Hrvatske, obavljat će Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. Škola u Virovitici izvodit će sljedeći stručni studij:

• Menadžment u informatici

Osnivanjem ovog stručnog studija koji bi izvodila Škola, stvaraju se pretpostavke za daljnji razvoj stručnih studija u Virovitičko-podravskoj županiji, te se ujedno stvaraju uvjeti za obrazovanje kadrova potrebnih razvitku gospodarstva Županije. Prostor za Školu u kojem će se odvijati navedeni stručni studij, osiguran je od strane Grada Virovitice, Nastava će se izvoditi na adresi Trg Ljudevita Patačića 3, Virovitica. Sredstva potrebna za osnivanje i početak rada Škole predviđena su proračunom Grada Virovitice i Virovitičko – podravske županije.

U proračunu Grada Virovitice te u proračunu Virovitičko-podravske županije za početak rada Škole osigurana su sredstva u iznosu od 1.000.000,00 kn (slovima: milijun kuna). U Državnom proračunu za 2007. godinu nije potrebno osigurati dodatna sredstva za redovno obavljanje djelatnosti Škole.

U Državnom proračunu za 2008. godinu, sredstva za redovno obavljanje djelatnosti Škole osigurat će se u iznosu od 660.000,00 kuna (slovima: šestošezdesettisuća kuna). Kompletni tekst Uredbe može se pronaći na službenoj stranici Virovitičko – podravske županije (www.vpz.hr) u dijelu „Natječaji“, te na službenoj stranici Vlade Republike Hrvatske (www.vlada.hr).

Prijedlog uredbe o osnivanju Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici (.pdf)

Skip to content