Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici raspisala je Javni natječaj za upis u prvu godinu stručnog studija Menadžmenta i stručnog studija Poduzetništva

vsmti1Na temelju čl. 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici raspisala je Javni natječaj za upis u prvu godinu stručnog studija Menadžmenta i stručnog studija Poduzetništva u akademskoj godini 2012./2013.

Navedenim natječajem određuju se uvjeti za upis studenata u prvu godinu stručnog studija Menadžmenta, smjerovi Informatički menadžment i Menadžment ruralnog turizma, te stručnog studija Poduzetništva, smjer Poduzetništvo usluga na Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici u akademskoj godini 2012./2013. u statusu redovitih studenata državljana Republike Hrvatske, odnosno redovitih studenata stranih državljana.

Za stručni studij Menadžmenta, smjerovi Informatički menadžment i Menadžment ruralnog turizma, te stručni studij Poduzetništva, smjer Poduzetništvo usluga mogu konkurirati pristupnici koji su završili četverogodišnju srednju školu u Republici Hrvatskoj odnosno odgovarajuću srednju školu u inozemstvu, te su prijavili studijske programe putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta, internetske stranice www.postani-student.hr.

Strani državljani imaju pravo upisa na studij Menadžmenta, smjerovi Informatički menadžment i Menadžment ruralnog turizma, te stručni studij Poduzetništva, smjer Poduzetništvo usluga pod jednakim uvjetima kao i hrvatski državljani u okviru posebno odobrene kvote. Detaljnije informacije mogu se dobiti na službenoj Internet stranici Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici www.vsmti.hr.

( www.vpz.hr/foto: D.Vranek)

Skip to content