Virovitičko poglavarstvo održalo prvu sjednicu u 2008. godini

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Danas je održana 87. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Virovitice nakojoj je u iznosu od 280 tisuća kuna utvrđen prijedlog Programa utroškasredstava šumskog doprinosa za 2008. godinu.Danas je održana 87. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Virovitice na kojoj je u iznosu od 280 tisuća kuna utvrđen prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2008. godinu. Zakonom o šumama utvrđena je obveza svake jedinice lokalne samouprave da donese Program utroška ovih sredstava i to radi namjenskog korištenja i kontrole utroška sredstava dobivenih od pravnih osoba koje prodaju drvne sortimente i plaćaju šumski doprinos u visini od 3,5 posto od prodajne cijene proizvoda dok se doprinos u brdsko-planinskom dijelu i područjima od posebne državne skrbi naplaćuje u iznosu od 5 posto prodajne cijene proizvoda.

Od navedenog iznosa 200 tisuća kuna utrošit će se za rekonstrukciju Mlinske ceste u Svetom Đurđu dok će se preostali iznos utrošiti za izradu spojnog puta od Šumske ulice do Rezovačkih Krčevina.

Na sjednici Poglavarstva između ostalog je u iznosu od 1.313.000,00 kuna utvrđen i prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u prvom tromjesečju ove godine. Iznos od 140 tisuća kuna na današnjoj je sjednici odobren i za rad Vijeća mjesnih odbora u 2008. godini i to na temelju njihovih dostavljenih programa. (Zlatko Ciprijanović)

Skip to content